Elektronisch Rechtsverkeer met 37 stemmen aangenomen
18 Aug 2017, 00:53
foto
Assembleelid Stephen Tsang, voorzitter commissie van rapporteurs. (Foto: Raoul Lith)


De ontwerpwet 'Elektronisch Rechtsverkeer' is donderdag met algemene 37 stemmen aangenomen in De Nationale Assemblee. Stephen Tsang (NDP),voorzitter van de commissie van rapporteurs die de wet voorbereid heeft voor de openbare behandeling, roept de samenleving op goed gebruik te maken van deze wet. Ook de regering vroeg hij om de diensten efficiënter te maken voor de burgers. Met deze wet wordt elektronisch rechtsverkeer gelegaliseerd. Het betekent volgens Tsang ook een besparing van inkt, papier, benzine en tijd. ICT is ook een waarborg voor transparantie en tegengaan van corruptie.

Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei dat met de aanname van de wet een belangrijke stap is gezet voor een situatie die beter afgestemd is op de realiteit van de dag. Ook De Nationale Assemblee loopt voorop op de wet. Het elektronisch rechtsverkeer wordt door verschillende bedrijven toegepast. Minister Soewarto Moestadja merkte namens de regering op dat de ontwerpwet vorig jaar september is ingediend. Hij is blij dat het nu zover is dat deze behandeld en aangenomen is. Hij erkende, zoals diverse leden erop gewezen hebben, dat er nog wat werk aan de winkel is om alles rond te krijgen. Er moeten ook staatsbesluiten worden gemaakt. De wet is in De Nationale Assemblee verdedigd door minister Ferdinand Welzijn van Handel, Industrie en Toerisme tevens ad interim voor Justitie & Politie.

Met deze wet zijn regels vastgesteld voor het rechtsverkeer langs elektronische weg. Het gaat niet alleen om handel via internet, maar alle rechtshandelingen in het rechtsverkeer, waarbij er gebruik wordt gemaakt van elektronische toepassingen. Deze kunnen variëren van transacties binnen de overheid, tussen overheid, bedrijven en consumenten, over en weer. Het gaat ook om grensoverschrijdende aspecten. Bij elektronische vastlegging is informatie niet meer gebonden aan een bepaalde fysieke drager of plaats.

Het gaat om een ingrijpende verandering van het rechtsverkeer. Diverse Assembleeleden hebben aan de regering gevraagd om een intensieve voorlichting te geven aan de samenleving. Ook moeten processen binnen de overheid worden vereenvoudigd, waaronder het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Het moet mogelijk zijn om via elektronische weg gegevens te kunnen krijgen. Met deze wet hoeven diverse documenten niet meer te worden uitgeprint en ingediend. Er zijn diverse veiligheidskleppen ingebouwd voor bijvoorbeeld elektronisch tekenen van een document.

Deze wet is een inhaalslag voor Suriname bij het elektronisch zaken doen en communiceren. Ze biedt nu een wettelijke basis voor de o.a. de volgende ontwikkelingen:
- biometrische identificatie methoden
- gecertificeerde elektronische handtekeningen
- erkenning van encryptie technieken
- alles wat nu op papier gebeurt mag, ook bij de overheid, nu ook elektronisch plaatsvinden
- de introductie van een uniek elektronisch adres voor elke Surinaamse burger
- e-commerce facilitering door middels van regelgeving
- de mogelijkheid voor Surinaamse bedrijven om certificatie voor websites, handtekeningen en identificatiemiddelen uit te geven.
- de basis voor onze elektronische id-kaart
- de basis voor onze elektronisch paspoort maar ook de basisbegrippen van elektronische betalen.


U kunt de ontwerpwet zoals gewijzigd en aangenomen op 17 augustus hier downloaden.
pdf-icon.gif Amendement_Wet_Electronisch_Rechtsverkeer.pdf                
Advertenties

Sunday 19 September
Saturday 18 September
Friday 17 September