Ministerie van TCT houdt op te bestaan
31 Jan 2017, 08:07
foto
Het ministerie van TCT, gehuisvest in twee naastgelegen gebouwen aan de Prins Hendrikstraat. (Foto: gov.sr)


Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) houdt op te bestaan. Dit besluit is al genomen door de regering. Transport wordt overgeheveld naar het ministerie van Openbare Werken. Toerisme gaat naar Handel en Industrie. Wat er met Communicatie gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.

Minister Andy Rusland zal vanaf woensdag geen deel meer uitmaken van de regering. De nieuwe ministers zullen woensdag worden benoemd en beëdigd door president Desi Bouterse. Hij had enige maanden geleden aangekondigd dat het kabinet gereshuffeld zal worden.

TCT werd ingesteld in 1991. Dit ministerie is belast met de zorg voor:
1. het transportwezen, waaronder het water-, lucht-, en wegtransport, alsmede het openbaar vervoer en het toezicht daarop;
2. de faciliteiten ten behoeve van het water en luchtverkeer, in het bijzonder met betrekking tot een veilige en efficiënte afhandeling van personen en goederen, het loodswezen, alsmede het beheer van alle havens;
3. de afgifte van lucht- en zeebrieven;
4. de communicatie;
5. het toerisme en alle met deze aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover die niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen zijn.
Advertenties