Moestadja: Arbeidshistorie in beeld brengen
20 Sep 2016, 20:16
foto
Vlnr: Edward Redjopawiro, Ninon Sanramat, Firosh Abdoelaziz (adviseur), minister Soewarto Moestadja, Jakiem Asmowidjojo (maker van de documentaire), Soenarijo Moestadja (beleidsadviseur), Imro Smith (hoofd Voorlichting).


Minister Soewarto Moestadja van Arbeid denkt dat jongeren zich gemakkelijker zullen verdiepen in de ontwikkelingen van de vrije arbeid, sinds de afschaffing van de slavernij in 1863, als de arbeidshistorie in beeld wordt gebracht. Hij heeft vandaag filmmaker Jakiem Asmowidjojo, die in Nederland woont ontvangen voor een toelichting op de film ‘Van Suriname naar Tongar’. Asmowidjojo heeft in de documentaire een deel van de Surinaamse arbeidshistorie in beeld gebracht.

De documentaire gaat in op de terugkeer in 1954, van een groep Javaanse contractarbeiders, naar Indonesië. De mensen waren ontevreden over de leef- en werkomstandigheden in Suriname en de miskenning vanuit het koloniaal bestuur. De contractarbeiders kregen geen arbeidsbescherming en sociale zekerheid. Hierdoor ontstond het verlangen om terug te gaan naar het land van herkomst.

De groep bestond uit ongeveer 1200 personen. Het dorp dat zij bij terugkeer stichtten, noemden zij Kompong Suriname. Uit de documentaire blijkt dat bepaalde van de kinderen die in Suriname zijn geboren het ver hebben geschopt. In de film komen onder andere deze personen aan het woord. De geïnterviewde personen hebben nu de leeftijd van boven de zeventig, maar waren net tieners geworden in Suriname toen hun ouders terugkeerden naar Indonesië. Bepaalde hebben nog heimwee naar Suriname. De eerste vertoning van de documentaire vond afgelopen week plaats te Palisadeweg in Lelydorp.

Moestadja beschouwt de film als een onderdeel van de rijke arbeidsgeschiedenis van Suriname. Hij vindt dat de Surinaamse geschiedenis, in het bijzonder de arbeidshistorie, moet worden vastgelegd voor de samenleving opdat er documentatie is waaruit informatie kan worden ontleend met de bedoeling dat actualiteiten en maatschappelijke vraagstukken van de tijd beter begrepen kunnen worden.

Moestadja heeft in dit kader enkele dagen geleden een fotogalerij bestaande uit 27 foto’s van gewezen ministers van Arbeid, sinds de instelling van het ministerie in 1971, in gebruik genomen. Het ministerie treft ook voorbereidingen om het historisch pand aan de Wagenwegstraat, het vroegere woonhuis van slavenbazin Elisabeth Samson, de bestemming te geven van een arbeidsmuseum. Thans wordt er gekeken naar mogelijkheden om het pand dat dateert uit de jaren zeventienhonderd te restaureren, zegt de voorlichting van Arbeid.
Advertenties

Sunday 20 September
Saturday 19 September
Friday 18 September