SNTA moet kwaliteit beroepsopleidingen garanderen
11 Aug 2016, 09:46
foto
Vertegenwoordigers van de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven, bespreken de conceptwet SNTA.


De conceptwet Suriname National Training Authority (SNTA), is onlangs besproken door vertegenwoordigers van de overheid, de vakbeweging en het bedrijfsleven. Er wordt al twee jaar gewerkt aan deze wet, waarin onder meer, staat dat de overheid, vakbeweging en bedrijfsleven, elk drie bestuursleden zullen leveren voor de SNTA. De voorstellen van de afgevaardigden zullen indien nodig in het finaal concept worden verwerkt.

De autoriteit zal zorgen voor de kwaliteit van de technische- en beroepsonderwijsopleidingen in Suriname. “SNTA zal niet fungeren als een accreditatie instituut, maar als een autoriteit die kwaliteit garandeert en zal geen opleidingen starten”, zegt Roy Adema, voorzitter van SNTA. De directeur krijgt als taak het opstellen van een kwalificatiestructuur met eindtermen. Samen met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de overheid en de vakbeweging zal hij na moeten gaan wat er in de curricula moet komen. Een ieder die werkt en opgeleid moet worden, zal behoren tot de doelgroep van SNTA.

De trainingen zullen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar moeten afstemmen en het groot tekort aan geschoolde werknemers wegnemen. Er zullen management trainingen verzorgd worden voor het bestuur, directie en uitvoerende afdelingen van de verschillende instellingen
.
De overheid, het bedrijfsleven en de vakbeweging zullen zorgdragen voor het Technisch- en Beroepsonderwijs (TVET) beleid en een strategie, die niet alleen vraaggestuurd zal zijn, maar ook voortdurend afgestemd is op alle ontwikkelingen van de wetenschap en de technologie. De opzet van SNTA kost USD 18.3 miljoen. Er wordt al sinds september 2013 onderhandeld met de Islamic Development Bank om het project volledig te financieren, zegt de voorlichting van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July