Voorlopig geen controle op etikettering producten
18 Jun 2016, 00:00
foto
Ook limacol is in beslag genomen door de overheidsdiensten.


De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Handel en Industrie (HI) zal voorlopig geen goederen controleren op etikettering. Er zullen eerst duidelijke aanwijzingen komen aan de controlediensten, ondernemers en consumenten door het Surinaamse Standaarden Bureau en HI. Er zijn vrijdag afspraken gemaakt tussen een delegatie van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en ministers Mike Noersalim, waarnemend minister HI, Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling en Patrick Pengel van Volksgezondheid.

Tijdens het onderhoud stonden de acties die de afgelopen dagen zijn gevoerd in onder andere supermarkten in diverse buurten, centraal. Door de overheid zijn diverse goederen van de schappen gehaald waar er geen etikettering op stond. De delegatie van de VSB voerde aan dat bepaalde producten, zoals tabak en alcohol, nationaal en internationaal gevrijwaard zijn van het hebben van een vervaldatum. De leden van het overheidsteam waren daar totaal niet van op de hoogte. De delegatie van de VSB bestond uit bestuurslid Industrie, Marlon Telting, directeur Steven Mac Andrew en Communications Officer Winston Leckie.

VSB bracht tijdens het onderhoud de klachten en gevoelens van haar leden uit de sectoren Handel en Industrie naar voren en wees op de economische en maatschappelijke consequenties van de gehouden acties. Zo hebben bepaalde producenten in de afgelopen dagen geen producten kunnen verkopen, omdat afnemers bang zijn gemaakt en bevreesd zijn voor andere acties.

Voorts bracht de delegatie van de VSB onder de aandacht van de bewindslieden, dat de acties, voornamelijk non-food producten betroffen, inclusief zaken zoals servetten, toiletpapier, reinigingsmiddelen, haargels, zepen en zelfs alcolade, die al jaar en dag in Suriname wordt verkocht. VSB gaf aan dat er klachten zijn ontvangen over de bevoegdheden die de ambtenaren zeggen te hebben en de door hun gevolgde procedures. De bewindslieden benadrukten, dat het beleid van de regering gericht is op de diversificatie van de economie en in het bijzonder de lokale productie wenst te stimuleren.

Partijen zijn het volgende met elkaar overeengekomen :
1. De bescherming van de gezondheid van de consument moet te allen tijde de hoogste prioriteit genieten en alle andere belangen overstijgen;
2. De huidige fragiele economische omstandigheden vereisen het voeren van een dusdanig beleid, welke rust en zekerheid in de samenleving brengt;
3. De ECD controle op etikettering wordt tot nader order stopgezet. Het heropstarten hiervan zal gepaard gaan met duidelijke aanwijzingen aan controle diensten, ondernemers, en consumenten door het SBB en HI.
4. Tabaksproducten en alcoholische producten hoeven niet voorzien te zijn van een vervaldatum conform nationale wetgeving en internationaal gebruik, waar zegels noodzakelijk zijn maar ontbreken zal wel worden opgetreden;
5. Er zal maandelijks overleg gevoerd worden tussen de partijen, zodat er informatie-uitwisseling kan plaatsvinden, inclusief over voorvallen in de markt, aangezien dialoog op dit moment de voorkeur geniet boven andere opties;
6. De overheidsinstantie zal haar controleactiviteiten gericht op vervallen
consumptiegoederen, vergunningsvoorwaarde, smokkelwaar, medicamenten en prijsopdrijving onverkort voortzetten;
7. De overheid zal middels haar voorlichtingsapparaat de gemeenschap, in het bijzonder winkeliers en consumenten, op de hoogte stellen van hetgeen overeengekomen is, meldt de VSB.
Advertenties