VSB-leden vrij om deel te nemen aan protestdemonstratie
02 Jun 2016, 00:22
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) laat haar leden vrij om te besluiten of zij deel willen nemen de protestdemonstratie vandaag. De VSB heeft een spoed vergadering gehouden woensdagavond. Er is begrip voor de protestdemonstratie, maar VSB denkt niet dat de actie het gewenste resultaat zal opleveren. Het bestuur heeft mandaat om in dialoog met de regering te blijven.

De besluiten:
■Leden van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) bijeen in een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (ALV) op woensdag 01 juni 2016, besluiten om het bestuur van de Vereniging wederom mandaat te geven om de dialoog met de overheid omtrent het gevoerd beleid, inclusief het vaststellen van de energietarieven en de plannen ter sanering van de economie, zo lang als mogelijk voort te zetten.

■ De leden geven aan, dat dit proces geheel in lijn is met de kernwaarden van de VSB, namelijk sociale dialoog en tripartisme. Alhoewel er niet over alle onderwerpen overeenstemming is, met de partijen, die meedoen met de protestdemonstratie, overheerst wel het gevoel van onvrede over het tot nu toe gevoerd beleid van de overheid.

■ De leden verklaren volledig te begrijpen, dat andere groeperingen, met name de Vakbeweging en andere organisaties van het bedrijfsleven, op dit moment kiezen voor andere methoden om hun terechte ontevredenheid over het beleid en de voorgenomen plannen kenbaar te maken. De leden betreuren het tevens dat de overheid tot nu toe heeft nagelaten om middels dialoog de enorme crisis waar ons land zich in bevindt aan te pakken.

■Gelet op het bovenstaand, is het besluit van de ledenvergadering dat de individuele leden met inachtneming van de specifieke bedrijfsomstandigheden de mogelijkheid zullen bekijken op welke wijze zij invulling kunnen geven aan het verzoek ter ondersteuning van de protestdemonstratie.
Advertenties