VSB en Ravaksur zeer bezorgd over stroomtarieven
02 May 2016, 12:00
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) hebben in een brief aan president Desi Bouterse hun ernstige bezorgdheid geuit over de verhoging van de elektriciteitstarieven. Zij hebben op 29 april de president hierover geschreven. De tarieven zijn intussen per 1 mei verhoogd. De president heeft nog niet geantwoord op de brief. Ook een aparte brief van Ravaksur, Bond van Leraren en de Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname is naast zich neergelegd.

Ravaksur en VSB benadrukken dat "een verhoging van de tarieven van elektriciteit op dit moment maatschappelijk zeer onacceptabel is en zeer ernstige consequenties kan hebben voor economische bedrijvigheid en behoud van arbeidsplaatsen in Suriname".
Zij vinden dat de Sociaal Economische Raad de gelegenheid moet krijgen om de regering te adviseren over een samenhangend pakket aan maatregelen. Dit ter herstel van de economie. Het vraagstuk van de tarieven van elektriciteit moet in een dergelijk pakket worden meegenomen vinden de vakbeweging en het bedrijfsleven.

De organisaties wijzen de president er op dat hun vertegenwoordigers in de commissie Basistarieven Nutsvoorzieningen tussentijds verslag hebben uitgebracht. Zij hebben slechts een mandaat om in tripartiet verband een methodologie te ontwikkelen ter bepaling van de kostprijs van de Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Ravaksur en VSB achten in deze crisisperiode regelmatig tripartiet overleg op alle niveaus noodzakelijk. Zij zijn van mening dat elk pakket aan maatregelen vergezeld moet zijn van een sociaal akkoord tussen de sociale partners. Namens VSB is het schrijven ondertekend door de nieuwe voorzitter Bryan Renten en voor Ravaksur heeft getekend coördinator Robby Berenstein.
Advertenties