VSB-voorzitter: Ondernemen is meer dan winst maken
25 Dec 2014, 18:00
foto


De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Ferdinand Welzijn, heeft de diepere waarden van ondernemen, in een schrijven ter gelegenheid van kerst, gestuurd naar de leden.

Het jaar 2014 loopt ten einde en wij willen graag, kijkend naar de toekomst, onze waardering uiten voor uw steun in het haast afgelopen jaar in de hoop dat de Vereniging zich ook in 2015 door u geschraagd mag voelen. Wij hebben in de afgelopen periode onze leden mogen dienen door hen tijdig van de nodige informatie te voorzien en hebben, invulling gevend aan onze strategische doelstellingen, het overheidsbeleid op vele fronten en tot op zekere hoogte kunnen beïnvloeden teneinde een beter klimaat voor werkgevers/ondernemers te creëren. Wij hebben als organisatie de gemeenschappelijke inzichten van onze leden vrijelijk en ongebonden kunnen uiten en veelal tezamen met partnerorganisaties onze rol als pleitbezorger kunnen spelen.

Ons streven om bij onze leden het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen zal worden voortgezet en wij committeren ons dan ook om een constructieve bijdrage te blijven leveren om onze ondernemingen winstgevend te laten zijn. Wij zouden voor onze organisatie en/of bedrijf de filosofie eigen moeten maken dat ons menselijk voortbestaan en onze carrière niet alleen doorzetting vereisen: willen wij multi succesvol zijn, dan moeten wij eveneens hartelijkheid, hoffelijkheid en intelligentie ten volle in ons dragen.

In een werkende innovatieve geest van loyaliteit, dienen wij buigzaamheid, eenheid en efficiëntie, goedertierenheid en elegantie te allen tijde van kracht te laten zijn. In deze tijd van vreugde, vrede en liefde, van geven en vergeven danken wij de Almachtige. Wij spreken nogmaals onze waardering aan u uit voor de samenwerking en wensen u gezegende feestdagen en een voorspoedig 2015
toe.

De voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven,
Mr. Ferdinand Welzijn
Advertenties