Plan opgezet voor grootschalige rijstteelt in Coronie
06 Aug 2014, 02:00
foto
DNA-lid Henk Ramnandanlal aan het woord tijdens de bijeenkomst met de Coroniaanse boeren.


Er zal opnieuw worden begonnen met grootschalige rijstteelt in Coronie. De Coöperatie van Coroniaanse boeren (CCB), onder leiding van Ewald Blankendal, heeft een ontmoeting gehad met Coroniaanse rijstboeren voor de officiële herstart. Een nog samen te stellen managementteam zal de werkzaamheden begeleiden en administreren.

Het doel is om met minimaal 30 boeren 900 ha areaal met rijst te beplanten in mei 2015. Binnen 4 weken zullen de eerste cultuurtechnische werken aanvangen vanuit het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Het gaat om een gezamenlijke inspanning van de minister van LVV, Suresh Algoe, de districtscommissaris van Coronie, Aroenkoemar Ramdhani en de leden van de Vaste Commissie van De Nationale Assemblee (DNA) van LVV.

LVV schiet voor
In samenwerking met de Vaste Commissie van LVV van DNA is een plan uitgewerkt om de boeren te ondersteunen in hun streven wederom te komen tot grootschalige rijstteelt. Volgens dit plan heeft het ministerie van LVV de algehele verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de primaire en secundaire aan- en afvoerkanalen in het gebied, naast het onderhoud van de waterkerende dam en de daarin opgenomen kunstwerken/waterinlaten.

Algoe gaf in zijn toespraak maandag aan, dat de machinediensten voor de grondbewerking op de rijstkavels en het graven van de kavelsloten voorgeschoten worden door LVV. Ook de input voor gewasonderhoud zal worden voorgeschoten door LVV. “Het is de bedoeling dat deze diensten tegen kostprijs zullen worden verstrekt aan de (her)startende boeren. Kosten zullen dan bij de oogst verrekend worden met de boeren,” aldus Algoe. Hij beloofde de districtscommissaris een tractor om in te zetten voor diensten aan de boeren en het in orde brengen van de zwampkerende dam en de inlaatwerken in deze dam.

De Vaste Commissie van DNA zal zich verder inzetten om ook zaaizaad en kunstmest voorgeschoten te krijgen van opkopers. DNA-lid Henk Ramnandanlal zegt dat de minister van RGB thans bezig is met een inventarisatie van de status van de grondtitels op zijn ministerie. Het is de bedoeling dat de boeren die nog niet beschikken over een officiële titel op hun grond, spoedig hun grondbeschikkingen krijgen, zegt de voorlichting van Palu.
Advertenties

Sunday 04 June
Saturday 03 June
Friday 02 June