VSB bindt de strijd aan tegen corruptie
15 Jan 2013, 00:00
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter VSB.


Nog voor de resultaten van de IDOS-peiling bekendgemaakt werden, had de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zich voorgenomen om corruptie te bestrijden. "Voor omkoping heb je namelijk twee partijen nodig, een omkoper en een omgekochte. Ze zijn allebei strafbaar. Er is veel meer corruptie die buiten de overheid plaatsvindt", zegt VSB-voorzitter Ferdinand Welzijn aan Starnieuws.

De VSB is sinds december 2011 actief bezig om corruptie aan te pakken. Er is een workshop gehouden waarin juristen, advocaten, financiële instellingen en anderen hebben geparticipeerd. Professor Anthony Caram heeft bij die gelegenheid een presentatie gegeven over corruptie. Welzijn gaf tijdens de workshop zijn visie over ethisch handelen bij het doen van zaken.

Ondersteuning vakbeweging
Bij de 43ste verjaardag van C-47 op 11 januari vroeg Welzijn aan de vakbeweging ondersteuning door gezamenlijk op te trekken tegen corruptie. Hij benadrukte daarbij dat het georganiseerd bedrijfsleven zich voorgenomen heeft om dit jaar ten strijde te trekken tegen degenen die misbruik maken van hun positie en door voorkennis, manipulatie, misleiding en soms zelfs door intimidatie zich nationale bezittingen op slinkse wijze toe-eigenen. Welzijn zegt zich mateloos te ergeren aan mensen die corruptie goed praten door zich in "allerlei gladde en schuine bochten te wringen".

De VSB-voorzitter wees de vakbeweging er op dat zij de behartigen belangen van hun groepen. "Het belang van werkgevers en werknemers kan gemakkelijk worden vertaald als algemeen belang. Wij zullen dit jaar met verhoogde inspanning ten strijde moeten trekken tegen deze figuren die oprechte politici weten te omringen en een negatieve uitstraling geven aan goed geformuleerd politiek beleid waarin wij ons zouden moeten kunnen terugvinden", betoogde welzijn. Hij kreeg de ondersteuning van C-47 voorzitter Robby Berenstein.

Standaarden
De VSB is druk bezig met het bijbrengen van ethische normen bij leidinggevenden en personen die een sleutelrol vervullen in het bedrijfsleven. Welzijn merkt op dat de multinationals Suralco, Iamgold en straks ook Surgold/Newmont hebben standaard trainingen voor hun leidinggevend personeel omdat zij international niet te schande gemaakt willen worden voor of door corruptie. "Zij hebben strenge regels wanneer het gaat om zakendoen en zijn dubbel zo voorzichtig als het
gaat om dealen met de overheid", weet Welzijn die hoofd Legal & Industrial Relations is van Suralco.

"Wij van de VSB zullen ook de lokale lidbedrijven aanmoedigen deze
policies te kopiëren en binnen hun organisatie in te voeren. Wij zullen meerdere wokshops houden waarbij wij model beleidsdocumenten zullen presenteren waardoor bedrijven niet opnieuw het wiel behoeven uit te voeren", zegt Welzijn.

Eerlijk zakendoen
De anti-corruptiewet dient volgens de VSB aangenomen en afgekondigd te worden. Welzijn merkt op dat wetgeving niet alles is. De handhaving daarvan is even belangrijk. Daartoe zal het Openbaar Ministerie beleid moeten ontwikkelen over de wijze waarop vermeende gevallen van corruptie zullen worden onderzocht.
Het zal vooral zonder onderscheid des persoon moeten gebeuren.

Welzijn zegt dat de VSB ruchtbaarheid zal geven aan vermeende gevallen van corruptie. Burgers in leidinggevende posities én ambtenaren zullen hierdoor
oplettend worden. "Het besef zal groeien dat eerlijk zaken doen op termijn altijd loont net zoals hard werken en op een eerlijke manier aan jouw geld komen. Corruptie is hetzelfde als stelen, wegnemen van iets dat niet aan jou toebehoort. Men beseft het onvoldoende omdat de benadeelde veelal de staat is en dus
niet te vereenzelvigen is met een individu of entiteit. Daar schuilt juist het gevaar, omdat de samenleving op lange termijn verpest raakt. Wij mogen ons niet laten
leiden door hebzucht en gierigheid. Het is net een oplichter die denkt
dat hij slim is en een ander benadeelt", stelt Welzijn.
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January