Meye: Mensen die niet meewerken zijn staatsvijanden
06 May 2012, 20:40
foto
Bisschop Steve Meye zaterdagavond op het Onafhankelijkheidsplein. (Foto: René Gompers)


Bisschop Steve Meye vindt dat alle partijen bereid moeten zijn om mee te werken aan verzoening van het volk van Suriname. "Indien niet alle partijen bereid zijn dat te doen, zullen wij dat hoger doel van één volk en één natie nooit kunnen bereiken. Nu weet ik dat er altijd figuren zullen zijn die opzettelijk en pertinent hieraan niet mee zullen werken. Maar die mensen moeten wij identificeren en aanpakken als staatsvijanden omdat ze alleen maar bezig zijn dit volk uit elkaar te rukken om chaos te creëren.

Meye, topman van Gods Bazuin Ministries en voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname sprak op de 'eenheidsmanifestatie op het Onafhankelijkheidsplein zaterdagavond als één van de geestelijke leiders. Verschillende voorgangers van diverse geloofsovertuigingen kwamen aan het woord. Er werd gebeden voor land en volk en opgeroepen tot eenheid en verzoening.

Niet accepteren
"Wij moeten als volk van Suriname het niet meer accepteren dat wie dan ook, lokaal of overzees dit prachtig land en het volk nog langer verdeelt en verscheurt om wat voor persoonlijke reden dan ook. Geliefd volk van Suriname, laten wij dit niet langer meer accepteren", betoogde Meye. President Desi Bouterse zei dat hij goed heeft geluisterd naar de bisschop. Ook hij betitelde de mensen die 'de stille mars' organiseren als 'vijand van het volk'. Zij zijn volgens Bouterse 'destabiliserend en misdadig' bezig.

Hij merkte op dat God een plan heeft met dit land en volk. "En Zijn plan gaat honderd procent zeker door. En er is geen mens of organisatie of regering die dit zal kunnen tegenhouden. Probeer nooit tegen Gods plan in te gaan. Als u dat probeert zal God u op een of andere manier verwijderen". De geestelijke had ook een boodschap voor de regering. "Denk niet dat het door u komt dat u nog in de gelegenheid bent om dit land te regeren. Indien u ook arrogant wordt en de weg van God, Zijn plan verlaat, zult u ook door God verwijderd worden".
Advertenties