Breaking news: Amnestie voor 8 december 1982
19 Mar 2012, 22:40
foto


Er is vandaag een initiatiefwet ingediend bij De Nationale Assemblee door coalitieleden. De amnestiewet wordt gewijzigd. Er zal amnestie worden verleend voor 8 december 1982, waarbij vijftien critici van het toenmalige militaire bewind zijn gemarteld en vermoord. Ook de binnenlandse oorlog valt hieronder.

De amnestiewet van 3 april 1980 blijft in tact terwijl die van 1989 wordt gewijzigd. Er was al amnestie verleend voor bepaalde perioden. Nu zal vanaf 1 april 1980 tot 19 augustus 1992 amnestie worden verleend. Het wetsontwerp is ingediend door Ricardo Panka, Ronny Tamsiran, André Misiekaba, Anton Paal, Melvin Bouva en Rashied Doekhie.

Artikel I
1. In de considerans worden de volgende wijzigingen aangebracht:
De zinsnede “ ...die vanaf 1 januari 1985 tot het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet” wordt vervangen met “ ...die zich in de periode van april 1980 tot en met augustus 1992”.

Artikel II
1. Artikel 1 lid 1 wordt als volgt gewijzigd:
De zinsnede: “Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 januari 1985 en eindigende op de datum van de inwerkingtreding van deze wet.” wordt gewijzigd in:
“Amnestie wordt verleend aan degenen die in het tijdvak aanvangende op 1 april 1980 en eindigende op 19 augustus 1992 strafbare feiten hebben begaan en/of daarvan worden verdacht in het kader van verdediging van de staat en/of omverwerping van het wettig gezag zoals de gebeurtenissen in December 1982 en de Binnenlandse oorlog”.

Woensdag zal in huishoudelijke vergadering de commissie van rapporteurs worden benoemd.