PL - Pertjajah Luhur
06 Jan 2010, 17:00
foto


Aantal zetels in DNA: 6
In Nieuw Front-verband: 23 en regeringscoalitie: 29
Website: www.Pertjajahluhur.org

Paul Salam Somohardjo was gedwongen om een nieuwe partij op te richten, nadat binnen de Pendawa Lima een breuk ontstond. Pertjajah Luhur (Vol Vertrouwen) werd opgericht op 5 december 1998. Na de verkiezingen van 1996 besloten twee parlementariërs de NDP regering-Wijdenbosch te ondersteunen. Hier was Somohardjo niet van gediend. Hij bleef het Nieuw Front voor Democratie en Ontwikkeling, waarmee de verkiezingen ingegaan was trouw.
Fractieleider Mohamed Kasto dacht er anders over en had een deel van de partij met zich meegekregen.

Nieuwe partij

Somohardjo deed alle moeite om de groep Kasto te bestrijden. Het lukte hem echter niet de rechter van zijn gelijk te overtuigen. De groep Kasto mocht de naam Pendawa Lima blijven voeren. Uiteindelijk had Somohardjo geen andere keus dan een nieuwe partij op te richten.
Het heeft even geduurd maar Somohardjo legde een stevige basis en in mei 2005 haalde hij in Nieuw Front-verband zes zetels voor zijn partij binnen. Somohardjo toonde aan dat geen van de leiders van de Javaanse gemeenschap zo sterk was als hij. De Pendawa Lima kreeg geen enkele zetel en KTPI-leider Willy Soemita, zijn eeuwige rivaal, werd niet gekozen.

Voorzitter DNA

Somohardjo werd gekozen tot de eerste voorzitter van Javaanse afkomst in de Nationale Assemblee. In deze regeerperiode heeft Somohardjo zijn stempel kunnen drukken op het beleid. Minister Michael Jong Tjien Fa van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft ondanks forse kritiek, ook van de president, stand kunnen houden.
Pertjajah Luhur zwaait ook de scepter op Sociale Zaken & Volkshuisvesting (Hendrik Setrowidjojo) en Onderwijs en Volksontwikkeling (Edwin Wolf).

Somohardjo zorgde ervoor dat Suriname wereldwijd negatieve aandacht kreeg, toen hij op 13 december 2007 de NDP-parlementariër Rashied Doekhie, een schop toediende. Doekhie had hem beschuldigd van grondzwendel. Ook Ronny Brunswijk (ABOP/A-Combinatie) mengde zich in het gevecht. Hij trad op als beschermer van Somohardjo. Op een partijbijeenkomst toonde Somohardjo demonstratief de schoen waarmee hij geschopt had.

Een grote bundeling

Op 15 maart 2010 verliep de samenwerking binnen het Nieuw Front. De PL benadrukte maanden voor de verkiezingen dat ze gaat "voor meer dan tien zetels". De overige partners in het Nieuw Front besloten om 2005 als uitgangspunt te nemen. Somohardjo vond dat zijn partij is gegroeid en dat PL een betere positie verdiende. De overige partners weken geen duimbreed. PL besloot op parlementsniveau alleen de verkiezingen in te gaan. Op districts- en ressortraadsniveau wilde de PL samenwerken, maar de NPS, VHP en SPA wezen dit voorstel af.

14 maart was een grote en emotionele dag voor Somohardjo. De Pendawa Lima, onder leiding van Raymond Sapoen, besloot terug te keren naar huis en de partij op te heffen. Pendawa Lima houdt op te bestaan en de leden gaan op in de structuren van PL. Ook de NPLO, D21, PPP en PPRS houden op te bestaan en zullen in PL integreren. Op 16 maart richtte de PL samen met de Unie van Progressieve Surinamers, de Progressieve Volks Partij en Trefpunt 2000 de Volks Alliantie op.

Wie is partijvoorzitter Paul Salam Somohardjo?

Somohardjo werd geboren op 2 mei 1942. In de Nationale Partij Suriname begon Somohardjo begon zijn politieke loopbaan. In 1973 werd hij bekend om zijn afwijkende houding over de onafhankelijkheid. Hij vond dat Suriname nog niet onafhankelijk moest worden en bood tegenstand.
Somohardjo was bij de tegencoup in maart 1982 gevangen genomen door de militairen. Op 7 december 1982 kon hij het land uitvluchten. In Nederland was hij actief in de Raad voor Bevrijding van Suriname. Hij is vanaf toen goede maatjes met Ronny Brunswijk, die leider was het Jungle Commando en het militaire regime van Bouterse met wapens bestreed. Somohardjo is mede-oprichter van de Pendawa Lima. Hij is de voorzitter en motor achter Pertjajah Luhur op. Hij is de onbetwiste leider van de Javaanse gemeenschap. Somohardjo is ook eigenaar van een radio- en televisiestation. Somohardjo richtte op 16 maart een nieuwe combinatie op: Volks Alliantie, waar Pertjajah Luhur haar stempel op drukt.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May