Misiekaba brengt voorzieningen dichterbij Paranen
13 Sep, 02:45
foto
Minister André Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in gesprek met een bewoner van Para.


De minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misiekaba, heeft donderdag met een overheidsdelegatie een bezoek gebracht aan het district Para. De delegatie die ook bestond uit de ministers van Openbare Werken communicatie & Transport, Vijay Chotkan, en Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer, heeft de verschillende wijken binnen Para aangedaan. Ook de Assembleeleden van het district en de districtscommissaris waren aanwezig.

Misiekaba vindt dat de bewoners van Para die recht op sociale voorzieningen hebben, deze moeten krijgen. Te Smalkalden West heeft de minister gesproken met de mensen aldaar om te kijken hoe de sociale voorzieningen naar het gebied gebracht kunnen worden. "Wij moeten de mensen opzoeken en waar hulp nodig is, een helpende hand toereiken. Want soms kennen de mensen de weg niet die ze moeten bewandelen," zegt de bewindsman.

Veder is een aantal instellingen aangedaan. Bij het kindertehuis Johanna heeft de minister terstond een subsidieprobleem opgelost. Voor dit jaar heeft de instelling geen subsidie gehad van de overheid. "Dit is nu al zo goed als zeker opgelost," verzekert de leiding van het internaat.

Samen met de andere collega-ministers zijn de problemen van wateroverlast, onbegaanbare wegen, straatverlichting, grondkwesties en andere belangrijke zaken, bekeken. De ministers zullen hun werkarmen in stelling brengen om deze problemen zo snel als mogelijk op te lossen.