Premier Mottley: Landbouw cruciaal voor de regio
18 Nov, 00:58
foto
Premier Mia Mottley tijdens een bezoek aan het Viskeuringsinstituut. (Foto: NII)


De premier van Barbados, Mia Mottley, heeft het belang van de landbouw benadrukt en beschreven als “cruciaal” voor de regio. Ze heeft de opmerkingen gemaakt nadat ze een bezoek had gebracht aan de Caribbean Agricultural Health and Food Safety Agency (Cahfsa). Mottley was in Suriname voor een driedaags bezoek.

Ze heeft ook een bezoek gebracht aan de Centrale Markt in gezelschap van president Desi Bouterse. “Als we landbouw beginnen te zien als een sector die cruciaal is in een wereld die zeer onzeker en gevaarlijk is door zowel klimaatverandering als door geopolitieke overwegingen, dan zullen we de werkelijke waarde van de belangrijkste dingen – water en voedsel – beginnen te waarderen”, zei Mottley. “Als we water en voedsel waarderen, dan moeten we ze ook beschermen.”

Ze merkte op dat Nieuw-Zeeland onverdroten heeft gewerkt om de gezondheid van zijn landbouw te beschermen en te garanderen dat zijn voedselproducten veilig zijn. “En waarom? Omdat ze agricultuur niet zien als bijzaak, maar als het fundament van hun ontwikkeling,” stelde ze. De Barbadiaanse premier merkte op dat de Caribische regio op dezelfde manier naar agricultuur moet kijken.

Ze merkte op dat het noodzakelijk is om de obstakels te verwijderen die de mensen ervan weerhoudt gemakkelijk binnen de regio te bewegen. “Precies zoals Surinamers van district naar district kunnen reizen.” Mottley stelde dat als dat niet wordt gedaan “we niet volledig inhoudt kunnen geven aan een Single Market and a Single Economy.”

Ze voegde eraan toe dat veel bedrijven volgens haar geen kennis dragen van het uitstekend werk dat de Cahfsa levert. “Ik ben er zeker van dat als we nu een onderzoek doen onder Barbadiaanse bedrijven, dat 90 procent daarvan niet weet over het werk van Cahfsa. Het is een verhaal dat nog verteld moet worden en het is een succesverhaal voor wat allemaal mogelijk is.” Mottley:”Het werk dat jullie hebben gedaan voor ons met cassavemeel; het werk dat jullie doen in termen van capaciteitsvergroting met die landen die kip en varken kunnen exporteren, moet worden vergroot in bijna elk gebied van onze landbouwproductie.”

Cahfsa is opgezet door de regeringshoofden van de Caricom om lidlanden te assisteren in het verstevigen van hun infrastructuur, institutionele en menselijke capaciteiten, om effectief landbouwproducten te leveren die voldoen aan de internationale landbouwgezondheids- en voedselveiligheidsstandaarden. De verwachting is dat de Cahfsa de interregionale handelsstroom zal stimuleren en de mogelijkheden voor marktconforme internationale handel zal vergroten.

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May