Column: WK-kwalificatie
16 May, 00:59
foto
Natio trapt de WK-kwalificatiereeks op 5 juni af tegen st.Vincent & the Grenadines.


De voorselectie van de nationale mannenvoetbalselectie die zich voor de taak geplaatst ziet de spits af te bijten in de kwalificatieronde voor het Wereld Kampioenschap voetbal, is bekend. Spelers die in verschillende delen van Europa en zelfs in China opereren, zijn door bondscoach Stanley Menzo opgeroepen om hun schouders onder het werk te zetten. Nog nooit eerder in de vrij jonge geschiedenis van Natio Nieuwe Stijl, was er zo een grote aanwas van kwalitatieve beroepsvoetballers. Deze voorselectie markeert dan ook een keerpunt in de ontwikkeling van Natio. Opvallend is de sterke bezetting van de aanvalslinie en dat geeft hoop, want de aanval is tot nog toe steeds het zorgenkindje geweest van onze nationale selecties. Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat er op het middenveld nog ruimte is voor de instroom van professionals. Van de ruim dertig man sterke voorselectie zullen nog enkele spelers moeten afvallen, hetgeen zal geschieden op basis van minimale verschillen.

In de voorselectie zitten er weer enkele spelers van Robinhood, terwijl de koploper in de Suriname Major League (SML) geen spelers heeft afgeleverd. Uitgaande van het recent geleverde spel van Robinhood, is de voorselectie van maar liefst vier spelers van de Concacaf-kampioen toch wel opmerkelijk te noemen. Er gaan stemmen op dat er mogelijk sprake is van bevoordeling van de eigen ploeg door de lokale assistent-bondscoach, echter weiger ik dat te geloven en is dat moeilijk te bewijzen. Aan de andere kant zou het van billijkheid getuigen om het vrij consistente  spel van Transvaal in de eerste helft van de SML, te belonen door tenminste de smaakmaker in de voorhoede van deze club, te halen bij de voorselectie. Spelers moeten namelijk weten waar ze aan toe zijn door hun inzet te belonen. Echter is de uiteindelijke beslissing bij de keuzeheer, die moet kunnen varen op het kompas van zijn assistent, temeer daar hij niet altijd in de gelegenheid is om de spelers zelf te beoordelen.

Voorts mag er van worden uitgegaan dat elke technische staf die zichzelf serieus neemt, met de sterkst mogelijke opstelling voor de dag zal komen en daarbij is er geen plaats voor favoritisme. Op basis hiervan kan de voetbalgemeenschap erop vertrouwen dat de geselecteerde spelers, op dit moment inderdaad de beste zijn. Alle betrokken actoren moeten er alles aan doen om deze unieke kans op plaatsing voor de eindronde in 2026, niet onbenut te laten. Kwalificatie voor de aanstaande eindronde zal cruciaal zijn voor het voetbalgebeuren hier te lande, omdat het mogelijkheden creëert voor de verdere ontwikkeling van ons voetbal in zijn totaliteit. Het is daarom noodzakelijk dat er niet gelet wordt op zaken die voor tweedracht kunnen zorgen, maar dat alles in het werk wordt gesteld om alle neuzen in één richting te krijgen.

De moederorganisatie moet koste nog moeite sparen om voorzieningen te treffen, zodat de op handen zijnde missie succesvol verloopt. Dit houdt in dat de staf en spelers in elk opzicht de volle ondersteuning moeten krijgen van het bestuur. Er moet dus niet voor geschroomd worden om gedurende het traject, niet alleen trainingskampen, maar ook oefenwedstrijden in te plannen. Voorts moet er genoegzaam gecommuniceerd worden, zodat de betrokkenheid van het publiek vergroot kan worden. Tenslotte is het van eminent belang om de banden met de sportpers aan te halen, want deze groep heeft een onmiskenbare invloed op de sportbeleving in haar totaliteit, in het bijzonder op de voetballerij.

Mireille Hoepel
Advertenties