Vakbond Newmont wil pensioen in 'goud'
13 Nov, 12:37
foto
De Newmont Werknemers Organisatie wordt voorgezeten door Murwin Leeflang (2e links). Naast hem consultant Winston Wirht (1e links). (Foto: Raoul Lith)


“Ons arbeid is goud waard”, de eerste opgerichte Newmont Werknemers Organisatie (NWO) geeft invulling aan haar slogan door te pleiten voor het opzetten van een pensioenfonds. Een fonds dat het liefst moet worden opgebouwd uit goud, aangezien Newmont een goud producerend bedrijf is.

Er zijn premieafdrachten gedaan bij het algemeen pensioenfonds en een spaarpensioenfonds bij Assuria. Beiden fondsen bij elkaar voldoen niet aan de aspiratie van de NWO. Consultant van de NWO, Winston Wirht zegt dat de organisatie lering getrokken heeft uit bedrijven en niet dezelfde fouten wil maken. Volgens Wirht wil het bedrijf geen informatie afstaan aan de NWO om goede calculaties te maken. In totaal zijn ongeveer 1.325 medewerkers in dienst bij Newmont. “De NWO wil een pensioenfonds voor al deze werkers, het gaat om de factor arbeid in Suriname in dienst van de multinational”.

Wirth stelt dat er is bewezen dat er reserve van 14 jaar aan goud ligt. Op basis van 500.000 troy ounces per jaar is dat na 14 jaar een reserve van 7.000.000 troy ounces. De consultant merkt op dat als de arbeidskosten 5% van de omzet van het bedrijf uitmaken, “dit betekent dat wanneer er pensioenpremies worden uitbetaald, er uiteindelijk 70.000 troy ounces gelijk aan 84 miljoen US$ aan goud als waarde van de premies, zonder start kapitaal en verdiensten aan beleggingen is. Het pensioenfonds zal na 14 jaar ongeveer 100 miljoen dollar zijn”. Wirth zegt dat dit van erg groot belang is. Goud is een basis voor het pensioenfonds, waarvan de waarde nooit omlaag zal gaan benadrukt hij.

Volgens Murwin Leeflang, voorzitter van de NWO, is de gekozen strategie gebaseerd op zijn kennis en inzicht in de goudsector, nationaal zowel internationaal. De NWO is zich ook ervan bewust dat we als volk via de 25% deelname van Staatsolie en de 6% royalty’s die de Staat ontvangt we bijzondere belangen hebben in Newmont, zegt hij. “De NWO onderkent deze nationale belangen en zal in haar handelingen met deze belangen terdege rekening houden.”

Er is geen arbeidszekerheid en daarmee geen inkomenszekerheid aan de werkers van Newmont. Er is vrijdag de eerste collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aangeboden aan de directie met als hoofddoel het bieden van arbeidsrechtszekerheid. De werkers hebben op dit moment alleen een arbeidscontract voor bepaalde tijd waarin opgenomen is dat de werkgever het recht heeft om de overeenkomst op elk moment te beëindigen. De situatie bezorgt niet alleen veel stress, maar maakt het niet mogelijk voor de overwegend jonge medewerkers van het bedrijf om zaken met de bank te kunnen doen. De secretaris van de bond is een goed voorbeeld van de ontstane rechtsonzekerheid. Nadat zijn contract niet verlengd werd, ontstond er vrees onder de arbeiders om zich aan te sluiten bij de vakorganisatie. Die vrees werd vergroot door suggestieve opmerkingen voor enkelen. NWO heeft aan de directie van Newmont te kennen gegeven dit als een aanval te beschouwen, vertelt Leeflang.

De NWO wil met de aangeboden cao als partner met de directie te werk gaan. De vakorganisatie is volgens Leeflang instaat te helpen om het bedrijfsrendement te verbeteren en haar aandeel daaruit te verdienen voor de leden. De NWO verschilt in wezen met andere vakorganisaties, omdat die zich niet alleen wil beperken tot arbeidsverhoudingen. De vakbond beschikt over “de kennis en inzichten op het gebied van de goudsector op nationaal en internationaal niveau en ook het productieproces in al zijn facetten.”

De NWO-voorzitter zegt dat de informatie met de gemeenschap wordt gedeeld omdat er steun nodig is, aangezien het geen makkelijke onderhandelingen zullen worden nu de vakbond tegenover een multinational zit. In de overeenkomst zijn alle financiële aspecten in US$ uitgedrukt en wordt er onderhandeld op basis van de schommelende wisselkoers. Er is door de vakorganisatie in de cao ook bijzondere aandacht gevraagd voor de werkers van het eerste uur, die hebben geholpen met de exploratie van het bedrijf.

Raoul Lith

Thursday 23 May
Wednesday 22 May
Tuesday 21 May