Methoden en technieken voor gendergelijkheid
08 Nov, 05:31
foto
Minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken beseft dat gendergelijkheid bereiken niet een makkelijke opgave is.


Tijdens een workshop voor gender focal points en de werkgroep van het Bureau Gender Aangelegenheden (BGA) hebben deelnemers de methoden, technieken en instrumenten van het Concept Result Based Management aangereikt gekregen. Vijf themagebieden werden er behandeld, waaronder geweld, arbeid en armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en besluitvorming. Volgens minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken zitten de gender focal points en hun collega’s van het BGA in de juiste positie om gendergelijkheid te bevorderen.

“Zij kunnen ministers, hun landelijke afdelingen, andere overheidsinstellingen, scholen en de universiteit mobiliseren om gendergelijkheid op een breder platform te plaatsen”, stelt de bewindsman. Hij beseft echter dat het geen gemakkelijke taak is om als gender focal point te dienen voor een nationale werkarm, die als verantwoordelijkheid heeft het bereiken van gendergelijkheid voor het hele land. Gender focal points hebben namelijk, naast de eigen functie, een gehele nieuwe reeks van verantwoordelijkheden en taken die vaak genoeg ook geen deel uitmaken van hun reguliere werk.

Lange-termijn-resultaat
Noersalim gaf aan dat het bewerkstelligen van gendergelijkheid het gewenste lange-termijn-resultaat is. “Als eindverantwoordelijke besef ik dat we nog een lange weg moeten afleggen om tot die gelijkheid te komen. Hoe moeilijk wij het nu ook hebben, ik heb geen enkele twijfel dat wij dat doel samen kunnen bereiken”, gaf hij de gfp’s en het BGA mee. Ook stelde hij dat resultaten beschrijfbare en meetbare veranderingen zijn, die het gevolg zijn van een keten aan oorzaken en gevolgen.

Knelpunten opsporen
“Door knelpunten op te sporen, bloot te leggen en te benoemen, komen wij precies te weten waarom wij het gewenste resultaat nog niet hebben bereikt”, gaf de bewindsman aan. “Bij het mobiliseren van organisaties en individuen willen we graag positieve resultaten zien. Maar de barrières om het doel te bereiken zijn van velerlei aard. De kennis verkregen uit de workshop is nodig om inzicht te krijgen in het ingewikkelde proces van effectieve planning, verantwoordelijkheid en resultaatgerichte management”, zegt Noersalim.

Shiefania Jahangir, onderhoofd BGA, zegt dat één van de aanbevelingen uit het evaluatierapport van het genderwerkplan voor de komende vijf jaren is dat er resultaatgericht gewerkt wordt aan het bereiken van gendergelijkheid. Zo moeten de plannen volgens Result Based Management worden uitgewerkt, zodat de resultaten en de monitoring effectief en efficiënter kunnen geschieden. “Het uiteindelijk doel van deze workshop is dat participanten vertrouwd raken met het concept van RBM, zodat ze op de hoogte zijn van de genderequality gaps en hoe deze gaps te dichten. Dit is slechts een eerste aanzet, zodat het niet nieuw is wanneer we daadwerkelijk starten met het formuleren van het genderbeleid”, stelt Jahangier.