NPS verbaasd over houding PALU
18 Aug, 08:27
foto


De Nationale Partij Suriname (NPS) fronst haar wenkbrauwen over de houding die de PALU ineens aanneemt in de kwestie-Alcoa. De NPS constateert dat de PALU rare sprongen maakt. Waar er twee weken geleden in het NPS partijcentrum, Grun Dyari, een vruchtbaar gesprek is geweest met vertegenwoordigers van de politieke partijen NPS, ABOP en DOE met de PALU, slaat deze politieke organisatie nu plotseling een andere toon aan, zegt de NPS in een reactie.

Het was juist de PALU die gevraagd had om de gemaakte fouten in het verleden, sinds de regering-Bouterse aanzit, te vergeten en te focussen op het maken van één vuist tegen wat zich nu manifesteert in de Alcoa-kwestie. In het eerste kabinet-Bouterse 2010-2015 was PALU-voorzitter Jim Hok minister van Natuurlijke Hulpbronnen. De gesprekken met de politieke partijen hebben zich niet geconcentreerd op de beleidsfouten die de toenmalige regering heeft gemaakt, maar op het aandragen van oplossingsmodellen anno 2018.

De PALU heeft de actie van de NPS, ABOP en DOE omarmd onder aangeven dat het goed is dat partijen vanuit verschillende fronten een standpunt formuleren en die gezamenlijk presenteren aan de regering. Ook met de VHP en PL is er overleg geweest, zegt de NPS.

Hok heeft over de opstelling van de PALU-fractie in parlement gezegd dat de partij zich schaart achter de zienswijze zoals gepresenteerd namens de overige partijen door NPS-voorzitter Gregory Rusland. Samen met de overige oppositionele partijen zou er volgens Hok één vuist gemaakt worden in deze nationale kwestie. Hij wilde wel de mogelijkheid behouden voor afstemming met de NDP, wat absoluut geen probleem is, omdat de overige partijen modellen willen behandelen die goed zijn voor Suriname en daarbij moeten alle partijen bij betrokken worden, zegt de NPS.

Het is voor NPS onbegrijpelijk dat er plotseling een aanval op haar wordt geopend als zou deze partij alleen handelen. De politieke organisaties hebben eveneens gesprekken gevoerd met maatschappelijke groepen, zoals de vakbeweging, het bedrijfsleven en individuen.

Het is de PALU die nu een politieke issue maakt van deze belangrijke nationale kwestie. De NPS zegt zich niet te laten afleiden door de manoeuvres van de PALU. De afspraak tussen partijen en organisaties is dat zij, onderbouwd met feiten en bewijzen, zich zullen inzetten om alles wat nodig is te doen om het beste voor Suriname uit te halen. De NPS zal blijven inzetten voor het nationaal belang.