Kinderen bidden vol overgave tijdens Gebedsdag
20 May, 04:56
foto
Ruim 400 kinderen hebben vol overgave gebeden tijdens de 11e editie van de Nationale Gebedsdag voor Kinderen. (Foto's: René Gompers)


De kinderen bidden serieus tot God, roepen en prijzen Hem op verschillende manieren. Ze hebben gebeden voor hun families, andere kinderen, hun districten en ook het land. Er is onder andere aan de Here gevraagd om bescherming, om slachtoffers van misbruik en mishandeling te helpen. De Here is ook gevraagd voor een goede oogst, voor goede weersomstandigheden en bescherming tegen wateroverlast. Meer dan 400 kinderen hebben zaterdag meegedaan aan de 11e editie van de Nationale Gebedsdag voor Kinderen, georganiseerd door stichting Weid Mijn Lammeren.

Het evenement is gehouden in Gemeente Gods Rainville en vindt sinds 2012 plaats -behalve tijdens de Covidpandemie - tussen Pasen en Pinksteren. Vrijwilligers hadden hun handen vol aan de energieke kinderen maar 'all went well' en van een geslaagde gebedsdag is er zeker sprake. De organisatie is verrast met de participatie, er was gemikt op 300 kinderen, uit alle districten. Uiteindelijk hebben meer dan 400 meegedaan.

Naast het bidden en prijzen van God zijn er ook workshops geweest voor de jongelingen om hen geestelijk en mentaal te sterken. "Het is ook gewoon zo dat als je geestelijk sterker bent, je beter opgewassen bent tegen alles wat op je afkomt in het leven," merkt Gloria Lie Kwie Sjoe, directeur van Weid Mijn Lammeren op. "Daarom is het goed als je op jonge leeftijd leert te bidden. We zijn overdonderd door het aantal deelnemers maar ook de vrijwilligers. Er is aangetoond dat er een grote behoefte is."

Soms verlegen, soms vurig, hebben de kinderen diverse problemen aan God voorgelegd. Over het algemeen is gebeden voor school en zieke kinderen. Sommige waren heel specifiek. Zo hebben de kinderen van Brokopondo gebeden tegen wateroverlast, van Sipaliwini voor een goede oogst en wat regen. "Ze baden ook dat dieren de oogst niet opeten," haalt Lie Kwie Sjoe aan. "Je merkt dat de kinderen dicht bij de natuur zijn. In Nickerie hebben de kinderen gebeden voor school. Paramaribo en Commewijne baden voor kinderen die misbruikt of mishandeld worden."

Stichting Weid Mijn Lammeren is gericht op het helpen van kinderen, ongeacht de achtergrond. De organisatie traint ook mensen om kinderen op een goede manier op te vangen. "Kinderen zitten ook met issues," geeft Lie Kwie Sjoe aan. "Soms weten we niet hoe daarmee om te gaan. Het is mooi dat je dan meer empathie krijgt voor kinderen. Bidden is ook heel goed. Je wordt daardoor geconfronteerd over waar het leven om gaat, met wat belangrijk is. Hoe jonger je bent en dat realiseert, hoe beter het is voor jezelf en het land."
Advertenties