Suriname committeert zich voor uitdieping relatie India
21 Jun, 00:54
foto
De presidenten Desi Bouterse, Ram Nath Kovind, regering, Assembleeleden en gasten luisteren naar de volksliederen van India en Suriname. (Foto: Raoul Lith)


"Suriname heeft zich gecommitteerd aan de verdere uitdieping van de vele mogelijkheden die voortspruiten uit deze relatie. Zo zijn in de marge van dit bezoek documenten ondertekend op het gebied van onder andere wetenschap en technologie, agrarische ontwikkeling, onderwijs en cultuur, traditionele geneeskunde, capaciteitsversterking voor het archiefwezen, verkiezingsgebeuren, diplomatieke training en het voorzien van het binnenland van elektriciteit door middel van zonne-energie. Het is tijd dat wij de grote potentie van ons land gaan omzetten in het creëren van rijkdom."

Dit heeft president Desi Bouterse woensdag benadrukt tijdens de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee. Hij merkt op dat de relatie Suriname-India één is welke wij met z'n allen verder inhoud zullen moeten geven door de vergroting van de betrokkenheid en intensief contact houden tussen overheden en de private sector van beide landen door het stimuleren van enterpreneurschap en innovatie."

Bouterse staat stil bij de culturele rijkdom van Suriname. Hij legt in verband met het staatsbezoek van de Indiase president Ram Nath Kovind, extra de nadruk op de voorouders uit Brits-Indië die 145 jaar geleden in Suriname zijn aangekomen. Hij benadrukt de rijke cultuur van Suriname. De verschillende nationale feestdagen worden gezamenlijk gevierd, wat aangeeft dat harmonieus met elkaar wordt samengeleefd.

De president merkt op dat India alom in de wereld vele vrienden heeft kunnen maken en heeft zich opvallend kunnen opbouwen tot een niet weg te denken sociaaleconomische wereldmacht. India is met bijkans 1,3 miljard inwoners (17% van de totale wereldbevolking) met het snelle ontwikkelingsniveau een mega politiek-economische power aan het worden in de hedendaagse geschiedenis. Tegelijkertijd is India 's werelds grootste democratie, gesticht door een van de grootste vrijheidsstrijders in de wereld, Mahatma Gandhi.

De historische relatie met India wordt door de president als strategisch aangemerkt. In het bijzonder in het kader van de noodzakelijke diversificatie van de economie. "De ontwikkelingssamenwerking met India zowel op bilateraal als multilateraal niveau is hierbij onontbeerlijk," benadrukt Bouterse. Suriname onderkent de technologische innovatie van India. Suriname staat open voor de uitwisseling van 'best practices' en ondersteuning in de vorm van expertise vanuit India.

De president staat stil op de rol die India in de wereld vervult met zijn soft power diplomacy. Ook heeft het land hulp geboden vorig jaar aan Caricomlanden die getroffen zijn door orkanen. India heeft steeds zijn leiderschapsrol bewezen in de Zuid-Zuid relatie. Suriname ondersteunt de International Solar Alliance, waarbij India samen met Frankrijk een voortrekkersrol vervult. Duurzame energievoorziening is belangrijk voor de ontwikkeling. Suriname zal zich blijven committeren voor een schone en gezonde wereld. India zal volgens Bouterse een voorname rol blijven vervullen in de nieuwe economische en politieke orde. Deze positionering van India in de wereld wordt steeds meer en meer manifest.

Sunday 24 February
Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February