Internationale conferentie AdeKUS bij viering 5 lustra
19 Jun, 22:32
foto
Van r-l: voorzitter van het universiteitsbestuur Jack Menke, Maurits Hassankhan trekker van de conferentie, de ministers Mike Noersalim en Lilian Ferrier bij de opening.


De Anton de Kom Universiteit van Suriname is van 18-23 juni de gastheer van een internationale conferentie, getiteld: Legacy of Slavery and Indentured Labour. Linking the Past with the Future. De opening van deze conferentie vond plaats in het IGSR-gebouw.

Deze conferentie wordt gehouden ter gelegenheid van een aantal lustrum herdenkingen, 165 jaar immigratie Portugezen; 165 jaar immigratie Chinezen; 155 jaar afschaffing slavernij; 145 jaar begin van de immigratie van Hindostanen; 100 jaar formele beëindiging van de immigratie van Hindostaanse contractarbeiders en het 50-jarig bestaan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.

De conferentie is gestoeld op drie speerpunten namelijk, alle aspecten van diversiteit van de Surinaamse samenleving. Verder een multidisciplinaire aanpak van zaken waarbij kennis geput wordt uit verschillende disciplines zoals, taal, sociologie, antropologie en geneeskunde. Het laatste speerpunt is internationalisering, waarbij de aanwezigen in staat gesteld worden om nationaal en internationaal kennis en ervaring met elkaar uit te wisselen.

Het doel van de conferentie is om onder meer om resultaten van wetenschappelijk onderzoek uit te wisselen, het vormen van netwerken tussen wetenschappers uit verschillende delen van de wereld en om wetenschappelijke publicaties te bevorderen. Verder moet deze conferentie een bijdrage helpen leveren aan de bevordering en ontwikkeling van de wetenschap en samenleving in Suriname. De conferentie wordt georganiseerd door de AdeKUS met medewerking van een aantal gouvermentele en niet-gouvermentele organisaties.

Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February