Gajadien succesvol in terugkrijgen 'Rondvraag' op agenda
13 Feb 2018, 14:39
foto
Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) heeft met succes actie ondernomen om 'Rondvraag' terug te krijgen op de agenda. (Foto's: Raoul Lith)


Na enige opschuif vanuit de coalitiefractie, is Rondvraag toegevoegd op de agenda van de vergadering die vandaag wordt gehouden over het Minamataverdrag. Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) had in een schrijven aan Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons gewezen op het ontbreken van 'Ingekomen stukken' en 'Rondvraag' op de agenda. Hij benadrukte dat dit in strijd is met het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee.

Assembleevoorzitter Simons zei dat door twee lange begrotingsbehandelingen de ingekomen stukken en het vragenuurtje sinds oktober niet zijn behandeld. Binnen De Nationale Assemblee is afgesproken dat één keer per maand de stukken die binnenkomen bij het parlement worden behandeld in een aparte vergadering. Ook is er dan ruimte voor het 'vragenuurtje'. Simons stelde dat volgens het Ordereglement inderdaad ruimte geboden moet worden aan Assembleeleden om aan het eind van de vergadering over dringende aangelegenheden het woord te voeren. Zij moeten dan wel een lijst tekenen waarin wordt aangegeven dat ze een onderwerp aan de orde willen stellen.

Toen Simons voorstelde om 'Rondvraag' toe te voegen aan de agenda, kwam er protest vanuit de coalitie. De fractie vond dat het nu niet nodig is omdat de begroting donderdag in behandeling wordt genomen. Gewezen werd op de efficiëntie van de vergadering. Na een schorsing, was de coalitie op één lijn. Het voorstel van de Assembleevoorzitter om 'Rondvraag' alsnog toe te voegen aan de agenda, werd ondersteund.

Sunday 24 February
Saturday 23 February
Friday 22 February
Thursday 21 February