SVWR misnoegd over aanhouden onderwijsproject
14 Jan, 06:16
foto


De Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren (SVWR) verontschuldigt zich tegenover haar leden, het bedrijfsleven, het onderwijsveld en ouders. Aanleiding voor de excuses van de vereniging is het plotseling aanhouden van het onderwijsproject Verhoging van reken didactische vaardigheden bij de GLO-leerkracht.

De SVWR had het project geïnitieerd samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC). Het project zou op 16 januari beginnen en zouden 214 leerkrachten van 214 scholen worden bijgeschoold in het vak rekenen.
De vereniging heeft aan de hand van data die het MinOWC beschikbaar had gesteld, geconcludeerd dat de afgelopen 10 jaar het jaarlijks landelijk gemiddelde GLO - toetscijfer voor rekenen een vijf is. Reden waarom jaarlijks het gemiddeld GLO-percentage steeds rondom 50% schommelt en de groep drop-outs steeds groter wordt. De SVWR voelde zich ( mede) verantwoordelijk om met ondersteuning van het MinOWC een bijdrage te leveren om “deze gesignaleerde tekortkoming in het rekenonderwijs” te verhelpen.

De vereniging nam daarom ook het initiatief om ter gelegenheid van haar tweede lustrum in april 2018, het project uit te voeren. Het doel van dit project was om de GLO - leerkracht in de bovenbouw (4e, 5e en 6e jaar) aan te scherpen met voldoende rekendidactische vaardigheden voor onder andere de GLO-toets 2018.
In het laatste kwartaal van vorig jaar heeft de SVWR nauw samengewerkt met het ministerie van Onderwijs om het landelijk project voor te bereiden. De verbazing van de vereniging was dan ook groot toen zij op een spoedvergadering op het ministerie op 12 december te horen kreeg dat het Basic Education Implementation Program (BEIP) ook in januari begint met het BE-STREAMING-project wat staat voor Basic Education – Science, Technology, Reading, Engineering, Arts, Mathematics Improvement for de Next Generation.
Voorzitter Ewald Levens werd meegedeeld dat ter voorkoming van verwarring en overbelasting van leerkrachten c.q. scholen met trainingen het ministerie het project van de SVWR heeft aangehouden. Het besluit voor de aanhouding was een dag eerder, op 11 december, genomen nadat BEIP die dag een presentatie had verzorgd voor onderwijsfunctionarissen, waarvoor de vakvereniging SVWR niet was uitgenodigd.
“Van het ene op het andere moment werd de SVWR geconfronteerd met een besluit dat zeer frustrerend werkt op onze vakvereniging, vooral omdat de voorbereidingen in een vergevorderd stadium verkeerden. De vraag die de SVWR bezighoudt is: was het MinOWC niet op de hoogte van de activiteiten ontplooid door BEIP?,” stelt Levens.

De SVWR is zeer ontstemd over deze ontstane situatie en spreekt zijn teleurstelling uit over de wijze waarop het MinOWC gemeend heeft het project Verhoging van Reken didactische vaardigheden bij de GLO – leerkracht on hold te zetten. Met deze handeling van het ministerie loopt de vereniging fundraisingsgelden die het bedrijfsleven al voor het SVWR-project had vrijgemaakt mis. Levens zegt dat het vertrouwen is geschaad en het onderwijsveld imagoverlies lijdt. Ook is de SVWR fundamenteel verstoken vanuit het ministerie van informatie over het project BE-STREAMING. Voorts moeten de leden van de SVWR rekengroep nog voor hun onkosten worden vergoed voor de voorbereidingen van dit project in het laatste kwartaal van vorig jaar.