Pg ingeschakeld na ontdekking 'gat' bij uitbetaling AKB
19 Oct, 00:01
foto
Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting. (Foto: Raoul Lith)


Minister Cristien Polak van Sociale Zaken en Volkshuisvesting onthult dat er onregelmatigheden zijn ontdekt met gelden bestemd voor Algemeen Kinderbijslag (AKB). Dat heeft gemaakt dat deze week onder andere Leiding, Welgelegen en Koewarasan niet over het geld van 2016 konden beschikken. De procureur-generaal is ingeschakeld opdat uitgezocht kan worden wat er mis is gegaan.

De minister stelt de ouders die geen geld voor hun kind(eren) hebben ontvangen gerust dat dit binnen twee weken wel mogelijk is. Polak zal een onderhoud hebben met haar collega Gillmore Hoefdraad van Financiën, om aan geld te kunnen komen. De minister merkt op dat niet gewacht kan worden voordat alles is uitgezocht om dan pas de uitbetaling te doen.

De bewindsvrouw zei dat het gaat om bedragen van 2014 en 2015. Het gaat om de periode voordat zij aan het bewind kwam als minister. Polak wilde niet zeggen om welk bedrag het gaat. Maandag ontdekte zij dat er een gat is ontstaan, waardoor de betaling niet plaats kon vinden.

AKB wordt één keer per jaar betaald. De ouders die teleurgesteld naar huis moesten keren, moeten nog uitbetaald worden voor 2016. In november is de minister van plan om ook de 'moni karta' voor AKB te introduceren. Hierdoor wordt het geld automatisch overgemaakt. Met de 'moni karta' kan het geld gelicht worden via de banken en automaten. Verder kan ook in diverse handelszaken ermee worden betaald. Tot nu toe zijn de mensen verplicht om het geld persoonlijk te gaan ontvangen. Hoewel de uitbetaling vanaf 9.00 uur plaatsvindt, vatten velen om 6.00 uur al post bij de betaalkantoren.