LVV installeert ‘Suriname-Caricom werkgroep’
15 Dec 2010, 20:30
foto


Minister Hendrik Setroredjo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft woensdag de ‘Suriname-Caricom werkgroep’ ingesteld. Deze werkgroep moet de procedures en wettelijke regelingen die er gelden voor de agro-business Suriname-Caribisch Gebied inventariseren en bestuderen. Daarbij moet zij vooral de wettelijke barrières die er zijn identificeren. Inventariseren, bestuderen en mobiliseren van het nationale agrarische exportpotentieel naar de Caribische regio behoort ook tot het takenpakket van de werkgroep. Dit meldt LVV in een persbericht.

Het agrarisch beleid van de regering is erop gericht om de nationale agrarische mogelijkheden nationaal en internationaal optimaal te benutten. Eén van de speerpunten is intensiveren van de agrarische handelsbetrekkingen met de Caribische regio. De regering wil het agrarische marktaandeel van Suriname op regionaal niveau vergroten.

Binnen een jaar moet de werkgroep een eindrapport uitbrengen met haar bevindingen en adviezen over de agro-economische ontwikkeling van Suriname in de Caribische regio. De werkgroep zal zich eerst richten op Barbados omdat een marktstudie in 2008 heeft uitgewezen dat dit land belangstelling heeft voor agrarische producten uit Suriname. Er moet nog veel worden gedaan aan onder andere wettelijke regelingen, protocollen en douaneprocedures om de weg vrij te maken opdat de export vanuit Suriname naar het Caribisch Gebied goed op gang komt. In de werkgroep zitten daarom ook vertegenwoordigers van de ministeries Buitenlandse Zaken (Buza), Handel en Industrie (HI) en Financiën.

Gerrit Breinburg, onderdirecteur Planning en Ontwikkeling van het ministerie van LVV, is de voorzitter van de ‘Suriname-Caricom’ Werkgroep. De leden zijn G. del Prado, Soeresh Algoe, E. Woode , Y. Rokadji , M. Wijnerman, A. Phoelsing, S. Kortram, N. Balkaran en U.Taus.

Gerrit Breinburg (links), voorzitter van de werkgroep, wordt gefeliciteerd door minister Hendrik Setroredjo. (Foto: LVV)