Van Dijk-Silos nieuwe minister van Justitie en Politie
11 Aug 2015, 00:01
foto
Jennifer van Dijk-Silos


De jurist Jennifer van Dijk-Silos wordt de nieuwe minister van Justitie en Politie. Zij zal haar bloeiende advocatenpraktijk moeten overdragen aan haar dochter Nailah van Dijk. Silos zal ook moeten bedanken als voorzitter van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB), waar zij bijkans twaalf jaar de scepter heeft gezwaaid.

Silos zal behoorlijk wat werk te verzetten hebben op justitie en politie. Een ontwerpwet waar zij gelijk mee te maken zal krijgen is de vaststelling van de geldelijke voorzieningen voor de leden van de rechterlijke macht met rechtspraak belast en de procureur-generaal. Het gaat om een initiatiefwet die door tijdgebrek tijdens de vorige zittingsperiode van De Nationale Assemblee niet behandeld kon worden.

De rechterlijke macht zal verder versterkt dienen te worden. Silos zal ook de wet Constitutioneel Hof verder dienen aan te pakken. Op het Openbaar Ministerie moet het besluit genomen worden voor de benoeming van een nieuwe procureur-generaal. Roy Baijnath Panday is voorlopig belast met de waarneming.

Bij het Korps Penitentiaire Ambtenaren moet er al jaren orde op zaken worden gesteld. Daar zal de nieuwe minister ook te maken mee hebben. Het veiligheidsbeleid en het Korps Politie Suriname vragen ook de nodige aandacht. Silos krijgt woensdag het beheer van het ministerie uit handen van de aftredende minister Edward Belfort.

Friday 13 December
Thursday 12 December
Wednesday 11 December