Lall Mohamed nieuwe voorzitter van VRTS
03 May 2013, 15:30
foto
Anwar Lall Mohamed is de nieuwe voorzitter van VRTS.


Anwar Lall Mohamed (Sky Radio en TV) is de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Radio- en Televisiebedrijven in Suriname (VRTS). Hij volgt Werner Duttenhofer op die op 17 maart het leven heeft gelaten. Het nieuwe bestuur werd vandaag in de conferentiezaal van het Lalla Rookh-centrum gekozen.

De overige bestuursleden zijn Charel Vervuurt (Apintie Radio & TV), Faried Pierkhan (RBN Radio & TV), Enjela Kamperveen (ABC Radio & TV), Cindy Radji (Garuda Radio & TV), Werner Duttenhofer junior (Radio 10) en Gerrit Barron (BOB Radio). De verdeling van de bestuursfuncties vindt op de eerstvolgende bestuursvergadering plaats.

Kwestie Sasur in orde maken
Het nieuwe VRTS-bestuur is bij motie unaniem door de algemene ledenvergadering gemachtigd om de slepende kwestie van de auteursrechten in Suriname in orde te maken. De VRTS heeft verder haar ernstig ongenoegen kenbaar gemaakt over de werkwijze van Stichting Auteursrechten Suriname (Sasur) tegenover individuele leden.

Er is een actie gaande waarbij enerzijds aan De Nationale Assemblee een pakket wetwijzigingsvoorstellen over de muziekauteursrechten is aangeboden en anderzijds via de president is gevraagd om te bevorderen dat de commissie van Toezicht op Sasur die sinds 15 maanden niet actief is, wordt bemenst en geïnstalleerd. Deze commissie heeft onder meer tot taak om toezicht uit te oefenen op het functioneren van Sasur.

Digitale televisie
De invoering van digitale televisie zal ook in deze bestuursperiode een belangrijk speerpunt zijn. De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) heeft enige tijd geleden een seminar gehouden over de invoering van digitale televisie in Suriname waarbij een overzicht is gegeven van de digitale systemen waaruit gekozen kan worden.

In verband met de impact en kosten die dit alles zal hebben voor de televisiebedrijven en de televisie-kijkers in Suriname, heeft de ledenvergadering het VRTS-bestuur gevraagd deze aangelegenheid op korte termijn diepgaand met de TAS te bespreken, meldt de vereniging in een persbericht.

Thursday 27 June
Wednesday 26 June
Tuesday 25 June