Salarissen assembleeleden en regering ook omhoog
13 Dec 2012, 12:30
foto
Op basis van de resolutie van 7 december worden de salarissen van assembleeleden en de regering ook verhoogd met 10%.


Bij resolutie is bepaald dat de salarissen van assembleeleden, onderministers, ministers, vicepresident en president ook de lucht in zullen gaan. De bezoldiging van assembleeleden is gekoppeld aan een onderdirecteur van een departement. Het salaris van de leden van de regering is gekoppeld aan dat van de directeur van een ministerie. De verhoging gaat in per 1 januari 2012.

Om de ‘schadeloosstelling’ van de volksvertegenwoordigers te berekenen, wordt het salaris van een onderdirecteur van een departement vermenigvuldigd met de factor 1.95. De 1 staat voor 1 x het salaris van een onderdirecteur, + 50 procent representatie toelage + 45 procent vervoerstoelage. Dat is dan opgeteld 95. Zo ontstaat 1.95. De bruto schadeloosstelling wordt dan 1,95 x SRD 8.091= SRD 15.777. Fractievoorzitters, de vicevoorzitter en assembleevoorzitter hebben een hogere vergoeding. Diverse assembleeleden zijn ambtenaar en hebben dubbele salarissen. Er is geroepen dat deze kwestie teruggedraaid zou worden, maar de daden zijn uitgebleven.

Salarissen regering
Het salaris van een minister wordt tweemaal het salaris van een departementsdirecteur. Een directeur van een ministerie ontvangt nu SRD 9.044. Het bruto salaris van de minister wordt dan 2 x SRD 9.044 = SRD 18.088. Met 25% representatietoelage ontvangt een minister per maand SRD 22.610.
Het salaris van de onderminister 1,5 maal dat van de directeur van een departement.

Vicepresident Robert Ameerali is 1,75 maal het salaris van een minister. Het bruto salaris wordt dan 1.75 x SRD 18.088 = SRD 31.654. Met 25% representatietoelage komt zijn salaris neer op SRD 39.567 per maand.
President Desi Bouterse zal voortaan als basissalaris SRD 36.176 ontvangen als basisloon. Met 30% representatietoelage komt het maandelijkse salaris neer op ruim SRD 47.000. De president ontvangt tweemaal het salaris van de minister.
Naast de salarissen zijn er nog diverse andere voorzieningen, zoals vrije geneeskundige behandeling van de functionarissen en hun gezinnen.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September