“Suriname heeft redelijke criminaliteitsbeheersing”
26 Dec 2011, 00:01
foto
Mark Karg, Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding van het Bureau Nationale Veiligheid.


“Er wordt onterecht de indruk gewekt alsof de criminaliteit een stijgende trend vertoont. Dat er geen stijging of toename van de criminaliteit heerst is door het Korps Politie Suriname reeds cijfermatig aangetoond. Suriname heeft zijn criminaliteitsvraagstuk in beheersbare proporties en doet het redelijk. Het kan beter, daar werken we aan.”

Dit zegt Mark Karg, Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding van het Bureau Nationale Veiligheid in gesprek met Starnieuws. Hij reageert op opmerkingen die gemaakt zijn tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. Karg vindt dat statistieken in samenhang met randvoorwaarden en andere bijkomstigheden bekeken moeten worden. Op die manier kan het criminaliteitsvraagstuk objectief benaderd worden.

Regionale ontwikkelingen
Het is niet raadzaam criminaliteit naar enge Surinaamse omstandigheden te bekijken. Meegenomen moet worden de situatie in Guyana, Frans-Guyana en de rest van het Caribisch gebied. In Aruba bijvoorbeeld, dat lange tijd gold als ‘one happy island’ is mede door immigratie vanuit Venezuela, Colombia, Santo Domingo en Haïti het criminaliteitsbeeld drastisch veranderd.
Andere buitenlandse invloeden zoals ‘gang vorming’ hebben hun intrede gedaan en beïnvloeden de kleine gemeenschap van 100.000 inwoners. Geweldgebruik tegen de politie, voornamelijk door jeugdbendes zijn een normaal verschijnsel. In Belize, Trinidad & Tobago en Jamaica is de situatie alarmerend. Trinidad heeft recentelijk gedeeltelijk de noodtoestand afgekondigd.

“Starnieuws” berichtte op 11 oktober 2011 dat het Caribisch gebied een pilot project van de UNDP uitvoert voor criminele jongeren uit Belize, St. Kitts & Nevis, Guyana en Trinidad. “Dat betekent dat de criminaliteitsontwikkeling onder jeugdigen in die landen op z’n zachts zorgwekkend is”, zegt Karg

Veranderende bevolkingssamenstelling
“Ook Suriname heeft een grote immigratiestroom van voornamelijk Chinezen en Brazilianen. Beide groepen kennen hun georganiseerde misdaad, China de ‘Triads’ en Brazilië de ‘gangs’ uit de sloppenwijken van Rio de Janeiro. Exponenten van die bendes zijn reeds enige tijd actief in Suriname. Uit Nederland waaien er regelmatig verdachten en andere criminelen over naar Suriname. De regionale integratie uit Latijns-Amerika komt gestadig op gang”, zegt Karg.

Karg memoreert dat de nationale veiligheidsadviseur Melvin Linscheer in 'de Ware Tijd' van 21 december 2011 reeds heeft gewezen op achtergestelde groepen met name in het binnenland die onvoldoende ontplooiingskansen hebben op vrijwel elk gebied. In Paramaribo zijn er ook de vele ‘drop outs’ van ons onderwijs, terwijl de sociaal-maatschappelijke positie van vele Surinamers niet rooskleurig is. Allemaal voedingsbodem voor criminele ontwikkelingen.

Internationale aandacht
Criminelen wereldwijd nemen modus operandi van elkaar over, wijken uit naar andere landen en zoeken naar nieuwe methoden om justitie en politie te slim af te zijn. Gewapende overvallen op geldautomaten, grenswisselkantoren en waardetransporten zijn in Nederland al lang geen novum meer. ‘Drive by shootings’ zijn bekend in Mexico City, Amsterdam, en sinds enkele jaren ook in Suriname. Jeugdbendes, hangjongeren, cybercrime, mensenhandel, wapensmokkel, witwaspraktijken, druggerelateerde criminaliteit behoren tot de categorie trans nationale criminaliteit.

Karg zegt dat de harde realiteit is dat de criminaliteit een internationaal probleem is en ook internationale aandacht vraagt. Er moeten transnationale maatregelen worden getroffen. “Suriname doet het tot nu toe redelijk en onze criminaliteit noem ik ‘beheersbaar’ en onder controle. De regering heeft voldoende instrumentarium in place om het vraagstuk binnen beheersbare proporties te houden. De vele successen van de politie zijn duidelijk waarneembaar”, zegt Karg.
Dat er zo nu en dan een ernstig misdrijf plaatsvindt heeft volgens Karg niets te maken met stijging of onveilig gevoel. “Onze rechtsorde is niet in die mate geschonden dat wij kunnen spreken van overstijgen van onze mogelijkheden. Ik ben van oordeel dat politici de zaak overdrijven", stelt Karg.
Advertenties