column: Begrotingsbehandeling hoopgevend
23 Dec 2011, 12:30
foto


Wij leven in de tijd van hoop en goede voornemens. De goede wil is ook gebleken tijdens de behandeling van de begroting voor 2012. De eerste ronde was hoopgevend. Er zijn goede bijdragen geleverd door vertegenwoordigers, dwars door het hele land. De parlementariërs uit de districten hebben luid en duidelijk hun standpunten kenbaar gemaakt over tal van zaken die dringend aangepakt moeten worden. Coalitieleden waren kritisch tegen de regering. De oppositie heeft zich constructief opgesteld.

Doorgaans worden bij begrotingsbehandelingen flink kritiek geleverd door de oppositie en de coalitie probeert de regering te verdedigen. Er werden zelden ingrijpende voorstellen gedaan om de begroting te wijzigen als deze niet voldeed aan de aspiraties van het volk. De regering moet bijna een compleet nieuwe begroting produceren. Dit is een novum in de parlementaire geschiedenis.

Nu heeft het parlement zijn grondwettelijke verantwoordelijk eindelijk duidelijk gedemonstreerd, zonder dat er sprake is van 'power play'. Het behandelen van de begroting is een van de voornaamste taken van De Nationale Assemblee. Op basis van de plannen en het geld dat uitgetrokken wordt, zal blijken of invulling wordt gegeven aan de prioriteiten van het land.

Verschillende assembleeleden hebben laten zien dat ze zaken grondig hebben bestudeerd. Jarenlang is er een klaagzang te horen over de slechte onderwijsresultaten. Het beleid dat gevoerd wordt, moet een weerspiegeling zijn van de vele verwijtende volzinnen die elk eind van het schooljaar worden uitgesproken.

Het parlement heeft klare taal gesproken. De begroting van Onderwijs wordt niet aangenomen als er niet meer geld wordt vrijgemaakt voor de aanpak van dringende zaken. Tijdens deze begrotingsbehandeling hebben de parlementariërs bewezen dat ze "geen betaalde loopjongens" zijn van de regering. Niet alleen Anton Paal heeft paal en perk gesteld tegen de begroting. Als je een "betaalde loopjongen of -meisje bent", laat het dan zijn dat je in de voorste linie loopt voor het volk.

Een goede eerste stap is gezet door het parlement om de eigen grondwettelijke verantwoordelijkheid te dragen. Er moet gehandeld worden vanuit de eigen taken. De kroon op het werk moet echter nog komen. De assemblee moet eisen dat er opgetreden wordt tegen degenen die het land met ruim euro 3.5 miljoen hebben benadeeld in de kwestie van de Carolinabrug. Als de coalitie zich zonder aanzien des persoons opstelt, dan zal de ongelukkige opmerking 'de coalitieleider bepaalt' worden gelogenstraft. Dan zal 2012 het jaar worden waarin een kruistocht wordt ondernomen tegen corruptie. Wij staan daadwerkelijk voor een kruispunt...

Nita Ramcharan