Regering kon Suriname grote financiële schade besparen
21 Dec 2011, 00:01
foto


De regering heeft het contract dat Openbare Werken gesloten heeft met de Nederlandse bruggenbouwer Ballast Nedam overhandigd aan De Nationale Assemblee. Er is een claim van ruim euro 3.5 miljoen. Het Nieuw Front zegt dat "indien de regering een paar dagen eerder haar beslissing om de overeenkomst op te zeggen, kenbaar gemaakt had aan Ballast Nedam, zij Suriname dan deze grote financiële schade had bespaard".

De regering heeft twee overeenkomsten gesloten met Ballast Nedam.
Een basisovereenkomst, gesloten op 8 juli 2011, waarin er uitdrukkelijk is aangegeven de mogelijkheid van een claim zijdens Ballast Nedam van euro 592.780. Daarbij gold de uitdrukkelijke clausule, dat er daarbuiten door geen van de contractpartijen nog aanspraak gemaakt kon worden op wat dan ook, mits de overheid zich tijdig en correct ontdeed van de overeenkomst.

Vaststellingsovereenkomst
Hierna is een vaststellingsovereenkomst gesloten op 27 oktober 2011. In deze overeenkomst wordt de claim van Ballast Nedam door beide contractpartijen overeengekomen. Het Nieuw Front zegt in een persbericht dat hierbij opvalt, dat de weg tot het leggen van de claim vrij kwam aan de hand van een opzegging van de ‘basisovereenkomst zijdens de Staat Suriname, bij brief van 12 augustus 2011.

"Het is zeer opvallend dat deze laatste datum valt kort na het einde van de termijn waarbinnen onze Overheid zonder de huidige, hoge claim, de ‘basisovereenkomst’ had mogen opzeggen", zegt de politieke combinatie. In de vaststellingsovereenkomst verbindt minister Ramon Abrahams van Openbare Werken Suriname aan de schadeclaim zijdens Ballast Nedam voor euro 3.555.280.

Advertenties

Tuesday 27 September
Monday 26 September
Sunday 25 September