NDP: Rechtssysteem wordt internationaal weer te schande gezet
31 May, 15:20
foto


Op 16 mei j.l. is er een uitgebreid artikel verschenen via Caribbean News Agency (CANA) gevestigd in Barbados, de voornaamste onafhankelijke media-instelling in het Caribisch gebied, waarin ons rechtssysteem andermaal aan de kaak wordt gesteld. De onrechtmatige detentie en vervolging door het Openbaar Ministerie in ons land dit keer van een internationaal gerespecteerde politieke analist Derek Ramsamooj. Voor bescherming van onze grondrechten waaronder de meest voor de hand liggende onze vrijheid en rechtszekerheid dienen wij een reactie te geven. De case Derek Ramsamooj, een politieke analist met meer dan 25 jaar ervaring in het adviseren van politieke partijen in de regio, werd in oktober 2020 zonder proces vastgehouden in Paramaribo.

In een brief van Ramsamooj's advocaten d.d. 15 mei 2024 aan het Caricom Secretariaat met ook een kopie naar de procureur-generaal in Suriname schrijven ze dat de omstandigheden rondom zijn detentie schokkend waren. Ramsamooj werd 18 dagen zonder toegang tot een advocaat of rechtbank vastgehouden en daarna nog eens 57 dagen zonder aanklacht. Gedurende deze periode werd hij onderworpen aan langdurige ondervragingen zonder de benodigde basisvoorzieningen zoals voedsel, medicijnen en slaap. Hij werd gedwongen documenten in het Nederlands te ondertekenen, een taal die hij niet begrijpt. Dat Ramsamooj uiteindelijk is vrijgelaten komt dankzij de Caricom leiders die hebben aangegeven het bezwaarlijk te vinden dat president Santokhi (lees Suriname) voorzitter van de Caricom wordt terwijl een Caricom burger zonder vorm van proces en dan ook oneigenlijk in ons land wordt vastgehouden.

Advocaten die Ramsamooj vertegenwoordigen, hebben ernstige schendingen van zijn fundamentele mensenrechten en internationaal recht door de huidige Surinaamse regering onder leiding van president Chan Santokhi benadrukt. De advocaten stellen dat deze schendingen politiek gemotiveerd zijn en gericht op het onderdrukken van een politieke rivaal (lees Bouterse). Zijn advocaten stellen verder dat: “ondanks het aanleveren van onweerlegbaar bewijs van zijn onschuld kort na zijn eerste detentie, de Surinaamse autoriteiten Ramsamooj hebben blijven vasthouden. Dit wijst op een diepgeworteld probleem van politieke invloed op de rechterlijke macht in Suriname, zoals bevestigd door een rapport van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) in 2021”.

In de brief van Ramsamooj's advocaten aan het Caricom Secretariaat, herinnert zij de Caricom-leiders eraan dat die tijdens hun top in 1997 het Handvest van de Burgermaatschappij hebben aangenomen, dat basisrechten aan Caribische burgers zou moeten bieden. Ramsamooj's advocaten wijzen erop dat de politieke vervolging van hun cliënt een bedreiging vormt voor de democratische waarden en de rechtsstaat in het Caribisch gebied en ernstige schendingen van internationaal recht.

De advocaten vragen het Caricom Secretariaat om "een lijst en kopieën te verstrekken van alle dossiers van de Gemeenschap die de beleidsrichting(en) voor de Gemeenschap bevatten die zijn bepaald en verstrekt door de Conferentie van Staats- en Regeringshoofden onder Artikel 12 (2) van het herziene Verdrag van Chaguaramas".
De advocaten stellen verder “…dat de handelingen van de Staat Suriname alleen kunnen worden omschreven als de handelingen van een schurkenstaat die zich bezighoudt met primitieve ‘cloak and dagger’ (samenzweerderige) politiek en de vervolging van politieke rivalen om de uitkomst van verkiezingen te beheersen.”

Terwijl Suriname (de procureur-generaal) dus een copy van het schrijven van de advocaten van Ramsamooj aan de Caricom heeft ontvangen zegt minister Albert Ramdin aan de Ware Tijd dat zulks niet het geval. De advocaten zijn daar dan ook erg misnoegd over en hebben de procureur-generaal hierover aangeschreven. (zie bijlage)

De NDP roept de autoriteiten nadrukkelijk op tot het eerbiedigen van het internationaal BUPO-verdrag voor de mensenrechten en Chaguaramas verdrag, dat door ons land is geratificeerd. Het bieden van een eerlijk proces en de vormen van detentie die ernstig worden geschonden dient de prioriteit te zijn voor het fundament van onze rechtstaat.
Hetgeen de NDP reeds vele malen had geconstateerd wordt wederom bewaarheid dat ons rechtssysteem, nationaal en internationaal, aan de kaak wordt gesteld door de vele mensenrechtenschendingen die onze reputatie als rechtsstaat niet ten goede komen. Interpol heeft ook onomstotelijk aangegeven dat de CBvS zaak een politiek proces is, waarbij beleid en beleidskeuzes nimmer onder het strafrecht vervolgd kunnen worden. Het moge duidelijk zijn dat de wijze waarop met het recht thans wordt omgegaan er ongetwijfeld meer van dergelijke internationale aanklachten zullen volgen.

Het is  jammer dat ons geliefd land en volk thans op deze manier te schande wordt gezet, doordat nu wederom buitenlandse advocaten aangeven dat onze rechtsstaat gepolitiseerd is en onze vrouwe Justitia niet blind is. Het feit dat onze rechtstaat internationaal zo publiekelijk te schande wordt gezet, heeft duidelijk ook zijn weerslag op de terughoudendheid van buitenlandse investeerders en de diaspora.

Nationale Democratische Partij

pdf-icon.gif Letter_to_Garcia_Paragsingh_(27.05_.24)[Derek_Ramsamooj]_.pdf                
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July