Regering werkt aan padieprijs in overleg sector
01 Apr, 20:57
foto
President Chan Santokhi en delegatie luisteren naar de vraagstukken waarmee boeren te kampen hebben in Nickerie.


President Chan Santokhi heeft diverse landbouwcoöperaties in Nickerie ontvangen tijdens zijn werkbezoek aan het district dit weekend. De regering werkt volgens Santokhi op meerdere vlakken aan oplossingen voor diverse vraagstukken. Onder andere wordt er op zeer korte termijn gewerkt aan een gedragen prijs voor padie, duurzame investeringen voor landbouwcoöperaties en het opzetten van een eigen productie- en verwerkingsmolen voor de landbouwers.

Het staatshoofd gaf daarbij aan een open oor te hebben voor de inbreng van de sector om problemen duurzaam op te lossen.De landbouwers presenteerden enkele aandachtspunten en voorstellen, waarvan de president en de LVV-minister Parmanand Sewdien goede notitie namen. Bij het overleg waren ook aanwezig districtscommissaris Senrita Gobardhan en Landbouw-directeur Jitendra Kalloe, meldt de Communicatiedienst Suriname.

President Santokhi merkte op dat Nickerianen bekend staan als harde werkers, die zeven dagen in een week werken. Het is daarom belangrijk dat de rijstsector, die in de afgelopen tijd met diverse uitdagingen wordt geconfronteerd, bestendig en weerbaar wordt gemaakt. Duurzame investeringen en innovatie zijn daarvoor belangrijk. Er is ook beleid nodig om onder andere de gevolgen van klimaatverandering te verkleinen.

Minister Sewdien gaf aan dat de overheid stap voor stap werkt aan alle knelpunten, zodat het ondernemen in de rijstsector probleemloos wordt. Een landbouwcoöperatie is een instrument voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Het is volgens de bewindsman belangrijk dat de sector zich bundelt, waardoor effectievere verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. 

Er wordt naar gestreefd om geleidelijk aan de inzaai te brengen boven de 80.000 hectare op jaarbasis. Hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan niet alleen het terugdringen van de voedselschaarste wereldwijd, maar ook aan de “25/25-vision” van de Caricom. Dit initiatief van de Caricom streeft ernaar de hoge voedselimportrekening van de Caribische regio, die momenteel rond de zes miljard dollar ligt, tegen 2025 met 25 procent te verminderen.

Advertenties

Saturday 22 June
Friday 21 June
Thursday 20 June