Korpschef zal alle regio's aandoen voor motivatie personeel
01 Apr, 00:02
foto
Korpschef Bryan Isaacs


Korpschef Bryan Isaacs is van plan alle regio's en enkele detachementen binnenkort te bezoeken om het personeel te motiveren het werk beter te doen. Als eerste is hij zaterdag, twee dagen na zijn beëdiging, naar Saramacca geweest voor overleg met de leiding van de gewestelijke politie.

"Er hebben zich in een korte tijd enkele brute overvallen voorgedaan in het ressort Jarikaba bij supermarkten", zegt Isaacs desgevraagd aan Starnieuws. Daarom heeft hij ervoor gekozen als eerste Saramacca aan te doen.

Tijdens het overleg heeft de korpschef instructies gegeven aan de gewestelijke politiecommandant en de ressort commandanten om maatregelen te treffen om de zichtbaarheid van de politie op te voeren. De surveillance zal effectiever uitgevoerd worden.

De korpschef heeft de leiding van het district verzekerd dat alle ondersteuning zal worden gegeven om grootschalige operaties uit te voeren in het gewest, om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De directeur Operaties, commissaris Melvin Pinas en directeur Beleid voorbereiding en Beheer commissaris Rishi Akkal, waren ook aanwezig bij het overleg.


Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April