NPS wijst op hoop met opstanding van Jezus
31 Mar, 02:57
foto


Jezus stierf voor eenieder aan het kruis. Dit gebeurde ondanks dat Hij alleen goede daden verrichtte. Hij kwam op voor de zwakken, gaf de hongerigen te eten, onderwees wijze lessen en genas de zieken. Hij leefde voor de minstbedeelden, maar werd uiteindelijk gekruisigd door dezelfde mensen - aangezet door de elite - voor wie hij zijn leven gaf.

Zijn dood is gelukkig niet een voetnoot geworden zoals de vele kruisigingen uit die tijd. Want na drie dagen stond Hij op en openbaarde zich aan de wereld. De Heer is opgestaan en het antwoord daarop is: Ja, Hij is waarlijk opgestaan. Jezus is niet dood gebleven, maar leeft tot in den eeuwigheid. Hij heeft de dood overwonnen en heeft de sleutels van het dodenrijk.

Maar er is meer reden tot vreugde! De opstanding van Jezus is ook het beginpunt van vergeving. Immers, Jezus is gestorven om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Dankzij zijn lijden en dood mogen wij, alle mensen, genieten van het Hemelse leven want wie zijn zonden belijdt, krijgt vergeving en wie geloof heeft eeuwig leven.

Landgenoten, wanneer het lijkt alsof de dood nabij is, leert de dood en opstanding van Jezus Christus ons dat de dood niet het einde is. In het dagelijkse leven zien heel veel Surinamers het niet meer zitten. De inflatie, toegenomen kosten van levensonderhoud en onzekerheid geven het gevoel dat er geen uitweg meer is en dat de dood nabij is. Sranan, geef niet op, blijf geloven in de opstanding van de Here Jezus. Hij geeft hoop want Hij is aan het kruis gestorven en opgestaan, zodat wij verder kunnen gaan met het leven.

De NPS roept u daarom op om vanuit het geloof van herstel, stabiliteit en leven voort te gaan. Ook al lijkt de situatie onoverzichtelijk, onherstelbaar en hopeloos, door te blijven geloven zal het licht in uw leven feller schijnen. Wij van de NPS wensen alle Surinamers een vrolijk paasfeest toe. Blijf gedenken dat hoe moeilijk of onoverwinnelijk de situatie ook lijkt, als u blijft geloven en vasthouden, komt alles terecht.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April
Sunday 21 April