Column: SML, een nieuw elan
07 Mar, 00:59
foto
Illustratie: sml.sr


Met de start van de Suriname Major League (SML/ de League) heeft de Steering Committee (de Commissie) een grote stap gezet om sport in Suriname in het algemeen, maar in het bijzonder de voetbalsport, op een hoger niveau te brengen. Wat vooral opvalt aan de werkwijze van de Commissie, is de transparantie en de wens om zoveel als mogelijk alle neuzen in een richting te krijgen. Met deze aanpak doet de Commissie een oproep aan alle actoren om door samen te werken, de competitie sterk te maken. Deze manier van opereren is nieuw in Suriname, want tot nu toe hebben we gezien dat bestuurders c.q. leidinggevenden het liefst geen inmenging van anderen willen en zo weinig mogelijk informatie delen met het grotere publiek. De aanpak betekent een nieuw elan van sportbenadering in Suriname.

Het is de Commissie niet alleen te doen om de voetballers die nu actief zijn in de SML, maar om het grotere plaatje. Er is een duidelijke missie waaruit valt af te leiden dat deze pro-league geen opvlieging is, maar een weldoordacht concept heeft. Daarbij neemt prestatie een voorname rol in en wordt duidelijk afstand genomen van de tot dan heersende opvatting: het meedoen is belangrijk. Ook is het streven erop gericht om de verenigingen zover te krijgen stappen te zetten zodat het niveau omhoog gaat, waardoor het publiek de tocht naar het stadion blijft maken. Indien de betrokken actoren beseffen dat het succes van de SML, afhankelijk is van de mate van hun inzet en iedereen zijn deel doet, zal de League op termijn er inderdaad staan. Daarnaast heeft de Commissie het streven om de League in de top van de regio te krijgen. Hoewel dit streven erg ambitieus is, kan het wel bereikt worden als iedereen zijn of haar rol begrijpt en ernaar handelt. In ieder geval durft men groot te dromen en als daaraan ook een keiharde inzet gekoppeld wordt, kan die droom werkelijkheid worden.

Dat het de Commissie menens is om een begrip te worden in het regionale voetballandschap, blijkt uit de geformuleerde kernwaarden waarbij de passie voor het Surinaamse voetbal, een belangrijke drijfveer is bij het streven naar de realisatie van de gestelde doelen. Die passie hebben we niet eerder ervaren, dus zal het zeker een positieve invloed hebben op de voetballerij hier te lande in haar totaliteit. Verder is de Commissie zich ervan bewust dat samenwerken niet alleen op het veld, maar ook op organisatorisch vlak, de sleutel is tot succes. Uit de documentatie blijkt ook het duurzame karakter van de League, waardoor er voldoende ruimte zal zijn voor de ontwikkeling van jeugdvoetbal met als doel een constante toevoer te hebben van kwalitatieve voetballers. Vermeldenswaard is dat het opbouwen en behouden van een goede reputatie, ook een kernwaarde is van de League.

Het bovenstaande maakt duidelijk dat de Commissie bij de opzet van de League, niet over één nacht ijs is gegaan. Er is goed geanalyseerd wat er nodig is om een pro-league op te zetten waar lokale liefhebbers trots op mogen zijn, maar die op termijn ook haar plaats moet innemen in de regio en dus niet meer weg te denken moet zijn. Indien alle actoren bereid zijn om hun schouders onder het werk te zetten en zich goed kwijten van hun taken, zal de SML binnen afzienbare tijd uitgroeien tot een begrip. Het zal van het innovatief vermogen van mediahuizen die niet over de rechten beschikken afhangen om mee te liften met de populariteit van de SML. Ook voor bedrijven zijn er opties zat om de League met zijn allen groter te maken en ook een graantje mee te pikken, maar het zal van de creativiteit afhangen. De Commissie heeft met noeste arbeid de aanzet gegeven, maar kan het niet alleen. Het ligt dus aan de rest van de gemeenschap om dit nieuw product te omarmen en verder te ontwikkelen.

Mireille Hoepel
Advertenties

Saturday 13 April
Friday 12 April
Thursday 11 April