Wetenschappelijk personeel universiteit in actie
28 Feb, 02:57
foto


De vakvereniging van wetenschappelijk personeel van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (VWPU) is in actie. Er worden geen colleges gegeven en ook geen examens afgenomen. De reden voor het beraad is de impasse over de afkoopregeling van de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder deze voorwaarden vallen onder andere ziektekosten regelingen, vervoerstoelagen, wetenschapstoelagen.

Als geen andere groep in de samenleving zijn de wetenschappers van de AdekUS zich bewust van de zeer precaire toestand waarin de economie zich heeft bevonden. Het zonder meer vragen om meer geld is daarom nooit op de agenda geweest. Integendeel: de offers zijn gebracht! Echter heeft een aanzienlijk deel van de collega’s dit niet kunnen opbrengen, ondanks de goede wil voor de onmisbare kennisoverdracht en kennisopbouw: velen zijn helaas vertrokken en de leegloop houdt maar aan, zegt de VWPU in een persbericht.

Nu echter het grootste economische leed geleden is, is het niet meer dan redelijk om te pogen om minstens een halt toe te roepen aan de leegloop van het meest fundamentele instituut van het land. En dat begint met een compensatie voor kosten gemaakt, gevolgd door een structurele verbetering van de arbeidsvoorwaarden.

De eerste stap, de compensatie voor gemaakte kosten komt, tegen de verwachting in, echter niet zonder meer. Herhaalde gesprekken met het bestuur van de universiteit hebben niet tot enig resultaat geleid. De wetenschappelijke staf zegt geen andere keus te hebben dan zich te  beraden over de keuzes die gemaakt worden. De staf wordt immers dagelijks kleiner en de motivatie tot prestatie is al ver onder het vriespunt! Zonder Universiteit GEEN kennisontwikkeling! Zonder kennisontwikkeling, GEEN groei, wordt benadrukt.
Advertenties

Tuesday 23 April
Monday 22 April