Samoa-verdrag plaatst land onder moreel-ethische vloek
06 Jan, 06:47
foto
De Samoa-overeenkomst tussen ACP landen en de EU is in november vorig jaar getekend en is in januari in werking getreden.


Diverse religieuze organisaties blijven president Chan Santokhi aanschrijven over het intrekken van het Samoa-verdrag dat getekend is door de voormalige koloniën (ACP landen) en de Europese Unie (EU). De Stichting Evangelie Centrum Suriname zegt in een brief aan het staatshoofd, met verbijstering kennis genomen te hebben dat Suriname het verdrag heeft ondertekend. Hiermee heeft de regering om onbekende redenen zelf ervoor gekozen dit land onder een moreel-ethische vloek te plaatsen, waarvan de consequenties niet te overzien zullen zijn, tenzij er tijdig goddelijke interventie komt. De president heeft tot nu toe niet geantwoord op de brieven.

Met klem wordt bij de president op aangedrongen het daarheen te leiden, dat Suriname zich op de kortst mogelijke termijn uit het Samoaverdrag terugtrekt en eventuele hertoetreding pas dan weder in overweging neemt, nadat alle zaken die tegen het soevereine zelfbeschikkingsrecht van het Surinaamse volk ingaan, uit het verdrag zijn verwijderd, e.e.a. na gedegen consultatie van alle relevante religieuze en maatschappelijke groeperingen/organisaties en na ratificatie door De Nationale Assemblee.

De Stichting Evangelie Centrum Suriname is een hier te lande gevestigde zendingsorganisatie, waarbij ruim veertig christelijke gemeenten in stad, districten en binnenland zijn aangesloten. Benadrukt wordt dat in de tekst van het verdrag bepalingen opgenomen zijn (adders onder het gras geplaatst), die de EU het recht geeft de ACP-landen eenzijdig zaken op te leggen, die zij verplicht zijn te accepteren en te implementeren. Zaken die haaks staan op hun eigen moreel-ethische standaarden, geloofsovertuigingen en culturele waarden en normen en die bij implementatie ongetwijfeld tot diep moreel verval en ontwrichting van hun samenlevingen zullen leiden. 

ln eerdere recente brieven aan u, hebben meerdere religieuze en maatschappelijke organisaties u met gedegen onderbouwde argumenten op het voorgaande gewezen en u geadviseerd het verdrag in zijn huidige vorm af te wijzen, weshalve wij bij deze niet in herhaling zullen treden. Waar wij u wel op wensen te attenderen is het volgende. ln het verleden is ons land met bruut geweld gekoloniseerd - denkt u o.m. aan de periode van de lndianen -en Negerslavernij en de immigratie van de Chinezen, Hindoestanen en Javanen - wat veel bloed over dit land heeft doen vloeien en ongewilde vloeken heeft veroorzaakt, waarvan wij tot heden nog naweeën ervaren", stelt de stichting. De brief is ondertekend door voorzitter Iwan Oron, penningmeester Ruben Filemon en Robby Aloewel, commissaris.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July