President: OM bepaalt wat het doet met zaak klokkenluider
07 Dec, 03:32
foto
President Chan Santokhi


President Chan Santokhi zegt desgevraagd aan Starnieuws dat de regering via de media kennis heeft genomen van een zaak die door een anonieme klokkenluider aanhangig is gemaakt. Bij procureur-generaal Garcia Paragsingh, hoofd van het Openbaar Ministerie (OM) is een dossier ingediend met het verzoek om een strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen de president en minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken.

"We leven in een rechtsstaat waar voor deze regering er een strikte scheiding der machten wordt gerespecteerd. Het is aan het OM om te bepalen of en wat het met deze informatie doet", zegt de president. Het staatshoofd en de minister worden ervan beschuldigd Pan American Real Estate te hebben bevoordeeld ten koste van de Staat. Er zou onterecht US$ 7.500.000 aan deze onderneming worden betaald.

Er zijn raadsvoorstellen ingediend bij het Parket waaruit zou blijken dat zaken onjuist zouden zijn uitgevoerd, zonder dat er een grondslag ervoor zou zijn. "Wel is het zo dat alle raadsvoorstellen van de regering eerst juridisch en comptabel worden getoetst, voordat ze behandeld en goedgekeurd worden", zegt de president.       

Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April
Tuesday 16 April