Hoefdraad benadrukt onafhankelijke positie CBvS
01 Nov 2011, 21:15
foto
Gilmore Hoefdraad, president van de CBvS.


Suriname moet als kleine open economie vermijden om elementaire fouten te maken. We moeten ons voorbereiden op moeilijke tijden in de wereldeconomie. Elke beslissing van een Centrale Bank heeft lange termijn effecten en daarom worden die heel goed overwogen. In vele landen gaat het mis als politieke kredieten verschaft worden. Daarom is het belangrijk dat de bank autonoom is en bliijft en dat het technici zijn die aangeven wat wel of wat niet goed is voor de economie.

Deze boodschap sprak de president van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Gilmore Hoefdraad, vanavond uit tijdens de opening van het academisch jaar van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De dies-rede had als titel 'Kleine open economieën in turbulente wateren van ernstige internationale financieel-economische problematiek'. De plechtige opening van het collegejaar vond plaats in de Centrum Kerk.

Ingrijpende veranderingen
Hoefdraad bleef stilstaan bij de ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen die dit jaar plaatsgegrepen hebben in binnen- en buitenland. Het wereldgebeuren werkt door in eigen land. Een latente ontevredenheid monde aan het einde van het afgelopen jaar uit in het begin van datgene waarnaar nu met 'Arabische lente' verwezen wordt. Het waren volksopstanden die al dan niet van buiten verder gevoed werden, die reageerden op praktisch hetzelfde beeld van onder meer:
a) totaal afwezige of indien aanwezig zwakke instituten;
b) weinig transparante regeringen, en
c) wijdverspreide corruptie.

De monetaire autoriteit wees erop dat de onmiddellijke consequentie was de stijging van de olieprijzen. De 'Arabische lente' is volgens Hoefdraad ook een 'wake-up-call' voor de wereldgemeenschap. Een duidelijk signaal dat de stem van het volk belangrijk is en dat er oor moet zijn naar ontevredenheid. Een tweede ingrijpende gebeurtenis is de huidige situatie in de Verenigde Staten en Europa.

Crisis financieel systeem
In Europa is er stagnatie in de groei, toenemende werkloosheid, een soevereine schuld die zijn weerga niet kent en een crisis in het financieel systeem. "Monetaire en fiscale politiek moeten altijd hand in hand gaan maar op dit moment is dat niet mogelijk in de Europese Staten. De Europese Centrale Bank is aan handen en voeten gebonden en heeft geen speelruimte. Het niet hebben van een nationale munt en het bestaan van de Europese Centrale Bank maakt dat de periferie landen slechts fiscale politiekvoering als instrument hebben. Daarnaast kan één Centrale Bank niet voor alle jurisdicties een eenduidige oplossing hebben", stelde Hoefdraad.

Europa zit volgens Hoefdraad met een complex vraagstuk en heeft grote moeite om tot oplossingen te komen. Politieke besluiten moeten genomen worden daar waar de economische realiteit ander optreden eist. Het kleinste land dat tegenstemt tegen welk willekeurig voorstel binnen de Europese Unie, kan voor de grootste vertragingen in het besluitvormingsproces zorgen. Japan, de USA, en het Verenigd Koninkrijk, hebben ook hoge schulden en hoge fiscale tekorten, maar kunnen lenen omdat zij hun eigen monetair beleid hebben; een opmerkelijk verschil met Europa. Hoefdraad legde uit dat deze landen geen helpende hand kunnen bieden aan Eurolanden omdat ze hun eigen problemen hebben om op te lossen.

Voorzichtigheid geboden
Hoefdraad wees diverse malen erop dat elke beslissing die genomen wordt, van alle kanten bekeken moet worden. "Vandaag hebben we USD 763 miljoen aan reserves tegen ongeveer 670 omstreeks eind december 2010. Een ware sprong vooruit. Maar we zijn er nog lang niet", zei Hoefdraad. De internationale financiële markten hebben een enorm effect op kleine open economieën."De vraag naar hun exportproducten neemt af maar ook de mogelijkheid van directe buitenlandse investeringen. In hoeverre we shocks kunnen absorberen moet steeds geëvalueerd worden", hield Hoefdraad zijn gehoor voor.

"Wat ons zovele malen is overkomen mag nooit meer gebeuren. Het is slechts een hele kleine misstap die van boom to bust kan leiden!", aldus Hoefdraad.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January