President ingenomen met positieve constateringen IMF
05 Dec, 00:00
foto


President Chan Santokhi is ingenomen met de goede evaluatie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Hij dankt de bevolking die grote offers heeft gebracht om Suriname te redden van de financiële ondergang. “Ondanks het zware saneringstraject hebben we toch ruimte gevonden om verlichting te brengen aan hen die offers hebben gebracht", laat het staatshoofd optekenen. De economie van Suriname zal over geheel 2023 groeien met ongeveer 2 procent. De inflatie is dalend en de internationale reserves dekken nu ongeveer vijf maanden import. Dat zijn conclusies die het IMF trekt. Op stafniveau is voor de vierde evaluatie overeenstemming bereikt.

Wat verlichting betreft, verwijst de president naar het onlangs gestarte programma om betaalbaar voedsel te kunnen inkopen, de positieve ontwikkelingen met de SLM die nu weer met eigen toestellen kan vliegen, de overeenkomst met de vakbonden waardoor we samen de economie kunnen herstellen en denk aan de positieve ontwikkeling met grondconversie waardoor we mensen in staat te stellen om straks, betaalbaar, eigen huizen te bouwen.

"Het is goed om te constateren dat ook het IMF oog heeft voor de ontwikkelingen die we doormaken rond de oliesector. En ik voeg daaraan toe de stappen die we nu zetten voor duurzame inkomsten op basis van onze Carbon-Negatieve positie en ons tropische regenwoud, waar wij zorgen voor zuurstof voor de wereld. Dat alles is mogelijk omdat we vastberaden en doelgericht bezig zijn met de toekomst van ons land en ons niet laten afleiden door allerhande bijzaken. Het licht wordt nog duidelijker zichtbaar in de tunnel. Het volk zal ook meer verlichting krijgen de komende periode”, zegt de president via de Communicatiedienst Suriname.

“De inspanningen van de autoriteiten om de economie te stabiliseren werpen hun vruchten af”, concludeert het IMF in de ‘Staff Level Agreement’ die maandag is gepubliceerd. Het IMF staf is ook positief over het verzoek van de president om in 2024 ruimte te maken voor extra financiële steun voor sociaal zwakkeren. De president heeft het IMF weten te overtuigen dat die ruimte te vinden is door verlichtende aanpassingen en verlenging van het assistentie pakket tot maart 2025. De financiële ruimte die daardoor ontstaat kan dan worden gebruikt voor verdere steun aan kwetsbare huishoudens en koopkrachtsteun voor geregistreerde overheidsdienaren en om investeringen te doen voor economische groei.
Advertenties

Saturday 24 February
Friday 23 February
Thursday 22 February