ICT-wetgeving zoek, Suriname ICT Associatie slaat alarm
02 Dec, 16:36
foto
Anvit Ramlakhan, bestuursvoorzitter ICT Associatie.


Suriname loopt vreselijk achter als het gaat om concrete wetgeving op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Anvit Ramlakhan, bestuursvoorzitter van de ICT Associatie zegt aan Starnieuws dat de wetgeving bedoeld is om het individu te beschermen tegen de verscheidene vormen van digitale criminaliteit.

Als voorbeeld geeft hij aan dat als iemand een foto plaatst op zijn social media platform en door iemand anders wordt gestolen en wordt gebruikt om diverse redenen, het slachtoffer niet naar de politie kan stappen om aangifte te doen. Dit, vanwege het ontbreken van specifieke wetgeving. Hij blijft erbij dat de wetgeving moet komen.

"Als een crimineel op je erf of in je huis komt, is de wetgeving daar om aan te geven hoe de kwestie opgelost moet worden. We kunnen zeggen dat de fysieke grenzen zijn beschermd door de wetgeving, maar hoe staat het met de digitale grenzen", vraagt Ramlakhan zich af.

Hij trekt de lijn verder door aan te geven dat Suriname zijn economie verder kan diversifiëren door ook  aandacht te besteden aan het investeren in de digitale mogelijkheden. Hij benadrukt dat niet voor niets diverse monetaire autoriteiten hebben aangegeven dat als Suriname zich ook richt op dit vlak, zijn bruto nationaal product driemaal zoveel kan toenemen.

De ICT-topper verwijst naar landen die de stap in die richting hebben gemaakt zoals China, India, Verenigde Staten en Dubai. Suriname heeft meerdere mogelijkheden dan Oil and Gas om de economie een stevige duw in de rug te geven.

Ramlakhan roept op tot dringende herzieningen om privacywetten aan te nemen en te zorgen voor een evenwicht tussen technologische vooruitgang en de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast wijst Ramlakhan op de noodzaak van wetten die de digitale veiligheid waarborgen. De recente toename van cyberaanvallen wereldwijd onderstreept het belang van een robuust juridisch kader om bedrijven en individuen te beschermen tegen digitale bedreigingen. Zonder passende wetgeving loopt Suriname het risico om een aantrekkelijk doelwit te worden voor kwaadwillende actoren, zoals oplichting (scamming) en phishing.

Het bestuur benadrukt het belang van educatie en bewustwording over digitale veiligheid, met specifieke aandacht voor het herkennen en vermijden van oplichtingspraktijken en phishing-aanvallen. Hij pleit voor programma's die het publiek informeren over de mogelijke risico's van het gebruik van ICT en hoe men zich kan beschermen tegen bedreigingen. Vanuit de ICT Associatie wordt dit op reguliere basis gedaan. Naast het verbeteren van de wetgeving is ook het advies om het curriculum van basisscholen uit te breiden met ICT-onderwijs.

Het is essentieel om kinderen al op jonge leeftijd vertrouwd te maken met digitale vaardigheden en technologie. Door ICT als vak op te nemen in het basisonderwijs, kunnen jonge Surinamers niet alleen hun digitale geletterdheid vergroten, maar ook de basis leggen voor een toekomstige generatie innovators en professionals in de snel evoluerende ICT-sector.

Ramlakhan roept de Surinaamse overheid op om een proactieve rol te spelen bij het herzien en bijwerken van de wetgeving met betrekking tot ICT, met inbegrip van maatregelen ter bestrijding van cybercriminaliteit. Het is duidelijk dat Suriname op een kruispunt staat wat betreft ICT-wetgeving.

De ICT Associatie staat gereed om te ondersteunen waar nodig. Het is van vitaal belang dat het land snel reageert om de risico's te minimaliseren en een solide basis te leggen voor de verdere ontwikkeling van de digitale samenleving.
Ramlakhan waarschuwt dat het gebrek aan actuele regelgeving een rem kan zijn op de bloei van de ICT-sector en het algemene welzijn en veiligheid van het land. Hierdoor komt ook de toekomstvisie die de ICT Associatie voor een digitaal Suriname heeft uitgestippeld, in gevaar.

Met de snelle technologische vooruitgang wereldwijd is het van essentieel belang dat wetten en voorschriften gelijke tred houden om de digitale economie te ondersteunen en de bevolking te beschermen.

De noodkreet van de ICT Associatie volgt dagen nadat het Cyber Security Incident Response Team Suriname, ook aan de alarmbel trok. De Surinaamse cyberveiligheidsautoriteiten wijzen op de voortdurende privacyschending waar officiële instanties ook debet aan zijn. Persoonsgegevens worden open en bloot gepubliceerd op social media en andere openbare kanalen met alle gevaren van dien. Ook hierbij rammelt het aan beleid en wetgeving.

Advertenties

Friday 19 April
Thursday 18 April
Wednesday 17 April