SIVIS en FNV trekken aan verbetering arbeidsomstandigheden
01 Dec, 15:44
foto
Vlnr: Wim Dekkers (voorzitter arbonetwerk arbeidsomstandigheden FNV ), Ruud Antonius (voorzitter Netwerk Wereldburgers FNV), Steven Mac Andrew (minister AWJ) en Victor Jones (directeur SIVIS).


Het Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname (SIVIS) is vorige maand in samenwerking met de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) gestart met het verzorgen van een train the trainers training over arbeidsomstandigheden en de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel de werkgever als werknemer voor veiligheid, gezondheid en goede werkomstandigheden. De training bestaat uit 4 fysieke momenten in Suriname en loopt tot 2025.

Volgens de SIVIS kan de ontwerpwet houdende bepalingen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden, Arbeidsomstandighedenwet 2019 (Arbowet) van grote betekenis zijn in het streven van Suriname om de Sustainable Development Goals (SDG’s) oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) te realiseren.) Deze wet ligt al geruime tijd bij De Nationale Assemblée (DNA), voor behandeling.  

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ) heeft bij de opening van de training aangegeven dat goede arbeidsomstandigheden van groot belang zijn voor het daadwerkelijk realiseren van Decent Work in Suriname. Hierbij moet gelet worden op zowel de belangen van de werkgever, als van de werknemer.  

Mac Andrew zegt uit te kijken naar de behandeling van een aantal arbeidswetten waaronder de Arbeidsomstandighedenwet in DNA. Hij meent dat vakbonden een wezenlijke bijdrage kunnen leveren om de doelen van Decent Work (fatsoenlijk werk) in Suriname te bereiken. Het initiatief van SIVIS om in samenwerking met FNV deze training te verzorgen juicht hij toe, schrijft de Communicatie Unit van AWJ.

Victor Jones, directeur van SIVIS, is voorstander van discussies over effectief vakbondswerk, verbeterde Arbeidsomstandigheden en wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden. Wordt de Arbowet uiteindelijk behandeld in DNA en aangenomen, staan er ingrijpende veranderingen op het gebied van veilig werken op stapel. Kennis, samenwerking en begeleiding zijn nodig om het beoogde resultaat te bereiken en uiteindelijk te komen tot nul ongevallen.  
Binnen de samenwerking met FNV heeft SIVIS een project goedgekeurd gekregen, om haar capaciteit te versterken middels een train the trainers programma voor het aanbieden van trainingen op het gebied van occupational safety and health. Binnen diverse bedrijven zullen veiligheidsfunctionarissen worden aangesteld die risicovolle situaties in kaart zullen brengen om waar nodig aan zowel werkgevers als werknemers advies uit te brengen voor het treffen van veiligheidsmaatregelen zodat zaken niet uitmonden in gevaarlijke incidenten.

FNV-delegatieleden Ruud Antonius en Wim Dekkers zijn ingegaan op het werk van de FNV en de meerwaarde van deze training. Zo werd aangegeven dat het FNV opkomt voor zwakkeren, inclusiviteit en tegen discriminatie op de werkvloer is. Ook wordt er onder andere gewerkt aan verbetering van de arbeidspositie van werknemers, bevorderen van diversiteitsbeleid en armoedebestrijding. Dekkers is van mening dat als er sprake is van gedegen dialoog, de Arbowet de basiswet is met handvaten om situaties te verbeteren, meldt AWJ.
Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February