NDP: Regering niet in staat Surinaams belang voorop te stellen
27 Nov, 08:47
foto


OPEN BRIEF

De Nationale Democratische Partij (NDP) volgt geruime tijd de benarde ontwikkelingen in de relatie tussen Suriname en Guyana. Conform de geaardheid van de huidige regering wordt weer eens duidelijk dat de regering Santokhi en Brunswijk niet in staat is het Surinaamse belang voorop te stellen. Dit komt omdat zij niet staat voor vaderlandsliefde, eenheid, natievorming en nog minder voor de welvaart en het welzijn van Surinamers.

De recente geschiedenis herinnert ons aan de blunder, waar de president van de Republiek Suriname kort na zijn aantreden 150 visvergunningen beloofde aan de Guyanezen, wat leidde tot een polemiek tussen soevereine naties. Erger wordt de schande wanneer deze kwestie onopgelost terzijde wordt gezet en de Surinaamse regering ongestoord verder gaat om een brug te bouwen over de grensrivier, de Corantijn, en haast alle beslissingen overlaat aan Guyana. De rivier is van Suriname, dus de brug moet ook van Suriname zijn. De Surinaamse regering geeft ook hier de Guyanezen alle ruimte om de overhand te nemen. Het is onduidelijk voor Surinamers of Guyana de brug zal bekostigen en wat de eigendomsafspraken zijn. Dit is belangrijk omdat het regionaal, zo niet wereld geheim is dat Guyana geen goede buur is.

Ons is het Essequibo geschil tussen Venezuela en Guyana bekend. Suriname herkend deze positie vanwege onze eigen perikelen met Guyana over het zogenaamde betwist gebied, bekend als Tigri. De fractieleider van de NDP, de heer Rabin Parmessar heeft in zijn betoog bij de Algemene Politieke Beschouwingen van november 2023 de regering nadrukkelijk de aandacht gevraagd voor de relatie Suriname en Guyana. De NDP zal nader hierop ingaan en een DNA vergadering aanvragen om deze kwestie in het openbaar te bespreken. Surinamers hebben het recht te weten wat het standpunt van de regering hierin is.

Tigri wordt nog steeds bezet door Guyana, ondanks het besluit dat het gebied ontruimd moet worden. Suriname behoort dit als een daad van agressie te zien. Het is onacceptabel dat er, ondanks de opstelling van Guyana, vanuit de Surinaamse regering geen daadkracht wordt getoond om een Surinaams standpunt in te nemen over Tigri. Dit kan niet zo verder gaan! De NDP eist dat Guyana het gebied onmiddellijk ontruimt.

De NDP nodigt alle in- en buitenparlementaire politieke partijen, belangengroepen, lokale en internationale organisaties op om de discussie over de relatie Suriname – Guyana te verheffen tot een nationale kwestie.
Surinamers, bewaak uw grondgebied!

Advertenties

Wednesday 28 February
Tuesday 27 February
Monday 26 February