Kanape plaatst vraagtekens bij houding president
21 Nov, 04:56
foto
Obed Kanape, fractieleider van de ABOP/PL. Hij heeft fel uitgehaald naar de president.


De fractieleider van ABOP/PL, Obed Kanape, heeft zijn gal gespuugd over de wijze waarop president Chan Santokhi beleid uitvoert. Hij vindt dat er met verschillende maten gemeten wordt. Ook vraagt Kanape zich af wat de regeringsvergadering inhoudt en wat er met de besluiten die genomen worden moet worden gedaan. Hij wil van de president weten of hij nog achter het regeerakkoord staat. De felle uitlatingen tijdens de algemene politieke beschouwingen maandag, hebben geleid tot reactie van de president en opmerkingen van VHP-fractieleider Asis Gajadien.

Kanape merkte op dat de president anders omgaat met ministers die voorgedragen zijn door de ABOP. Hij heeft een brief geschreven naar minister Dinotha Vorswijk, die binnen drie uren reeds in de media was. Hij zou ook hebben ingegrepen door terreinen in te trekken. De president merkte op dat hij te gast is in De Nationale Assemblee en verwacht dat fatsoensnormen in acht worden genomen. Hij merkte op dat hij niet zal spreken van een leugen, maar het is niet de waarheid dat hij een terrein heeft ingetrokken. Nadat er met de minister tot drie maal toe is gecorrespondeerd heeft zij ingezien dat er een fout is gemaakt. Ze heeft de beschikking zelf ingetrokken. 

Wat de concessie uitgegeven door Natuurlijke Hulpbronnen betreft, heeft minister David Abiamofo, op een schrijven van de president aangegeven dat hij geen juridische mogelijkheid ziet om deze in te trekken. Santokhi voerde aan dat de werking voor zes maanden is geschorst, waardoor er meer ruimte is voor onderzoek. Kanape voerde aan dat minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken & Volkshuisvesting ook publiekelijk een brevet van ongeschiktheid heeft gekregen van de president. Kanape vroeg zich af wie dan bepaald heeft dat de koopkrachtversterking SRD 1.800 moest zijn. Hij vindt de verwijten aan het adres van de bewindsman onterecht.

Kanape vindt dat de president niet alle ministers op dezelfde wijze behandelt en beoordeelt. Hij heeft geen boze brieven gezien naar ministers die afkomstig zijn uit de VHP, terwijl dit wel het geval is van ministers die door de ABOP/PL zijn voorgedragen. "Jouw team is jouw team, waar ze ook vandaan komen", stelde de politicus. Hij benadrukte dat iedereen dezelfde berisping en verwijten moet krijgen. Er moet geen willekeur zijn bij controle en correctie. Hij vroeg de president nog dieper en beter te kijken naar het regeerakkoord dat gesloten is in 2020.
Advertenties