PALU: Begroting onuitvoerbaar en tekort verdraaid
03 Oct, 03:38
foto


Met een verdraaid begrotingstekort van 4.1% zet president Santokhi het regeerbeleid voort waarbij het volk voor de gek wordt gehouden. De PALU is van mening dat het de president is die weer heeft gekozen om een over-optimistisch beeld te presenteren aan de samenleving dat totaal afwijkt van de werkelijkheid. De spijtbetuiging in de jaarrede van de president, ‘ik ben te optimistisch geweest’, moet daarom gezien worden als krokodillentranen, opnieuw een poging om iedereen voor de gek te houden.

Het lijkt erop alsof president Santokhi ook niet evalueert en daardoor te weinig leert uit het eigen gevoerde beleid. Inmiddels heeft de president een imago opgebouwd van een notoire leugenaar. Een zorgwekkende ontwikkeling die Suriname niet alleen nationaal maar ook internationaal schaadt. Inmiddels stapelen de leugens zich op: de miljarden uit de diaspora, de New Surfin debacle, de zuurstof fabriek, Diepzee Haven Nickerie, Friends and Family beleid zou worden teruggedraaid, Internationale luchthaven Nickerie, de al dan niet beloofde visvergunningen aan Guyana, etc., etc..

Ook in de gepresenteerde begrotingen over het dienstjaar 2024 wordt dit op leugens gebaseerde regeerbeleid, voortgezet. Door voorgenomen leningen en de IMF-begrotingsondersteuning op voorhand als inkomsten te boeken wordt een veel te klein begrotingstekort van 4.1% gepresenteerd, terwijl het begrotingstekort meer dan 10% bedraagt. Bovendien zijn de begrote bedragen heel warrig gepresenteerd, kennelijk met de bedoeling om doelbewust verwarring te stichten.

Boven op een gefrommeld begrotingstekort, worden uitgaven gepresenteerd van meer dan US$1.5 miljard. Hiervan is het beleidsprogramma van kapitaalsuitgaven meer dan SRD 35 miljard, wat neerkomt op bijna US$ 900 miljoen. Inmiddels trekken door het slechte regeerbeleid wederom vele  goed opgeleide Surinamers  naar het buitenland, op zoek naar een beter bestaan. De uitvoeringscapaciteit van niet alleen de Surinaamse overheid, maar van de totale samenleving is zienderogen gedaald tot een dieptepunt, in de afgelopen jaren. Inmiddels zijn de onderwijssector en de gezondheidszorg het hardst getroffen door wegtrekkende deskundigen. Het uitvoeren van een beleidsprogramma van US$ 900 miljoen voor 2024, zal daarom volgens de PALU godsonmogelijk zijn.

In het afgelopen jaar zijn leningen en ook de begrotingsondersteuning van het IMF niet doorgegaan zoals begroot. Inmiddels is een gecorrigeerde begroting over 2023 ingediend om te voorkomen dat de regering “illegale begrotingshandelingen” pleegt. De PALU vraagt de president om te leren uit het eigen optimisme. De PALU roept de president op om De Nationale Assemblee niet te maken tot een nog grotere poppenkast dan het al is, waar het volk structureel voor de gek wordt gehouden. De PALU is van mening dat de president de “veel te mooi gemaakte” begroting over 2024, zal moeten terugnemen en corrigeren naar een meer realistische begroting.
Advertenties