Brahma Kumaris staat stil bij Internationale Dag van de Vrede
21 Sep, 02:56
foto


De Internationale Dag van de Vrede werd in 1981 in het leven geroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en wordt sinds 1986 over de hele wereld gevierd. Er worden jaarlijks vredesactiviteiten ontplooid van o.a. het schrijven van vredesbeloften, het maken van vredesvlaggen en het schrijven over vrede. Wanneer er over vrede wordt gesproken staat het vermijden van fysiek geweld w.o. oorlogen, centraal.

Vrede en geweld hebben beide hun oorsprong in onze gedachtewereld (mind). De toename van geweld op het fysieke vlak is een expressie van de toename van geweld in de mind. Boosheid en discriminatie zijn allemaal vormen van geweld, waarvan de zaadjes gezaaid worden in de vorm van gedachten en die kunnen dan uitgroeien tot gewelddadige handelingen. Dit leidt tot een toename van vredeloosheid in de wereld. Het gevolg hiervan is dat het verlangen naar vrede in de wereld steeds groter wordt. Dit verlangen van ieder menselijk wezen naar vrede toont aan dat men ooit die vredevolle gevoelens heeft gekend, want zonder iets te kennen kunnen we niet ernaar verlangen. En in ons hoogste bewustzijn zijn we vredevolle wezens.

Vrede is een innerlijk gevoel van kracht, rust en harmonie in onszelf en met onze directe en indirecte omgeving. In deze staat van vrede zijn er geen innerlijke conflicten. Om vrede in de wereld te creëren, hebben we allereerst deze kracht van vrede in onszelf nodig. Zonder deze innerlijke kracht van vrede kunnen wij niet bijdragen aan Wereldvrede.  

We kunnen pas vrede in onszelf ervaren als we de drukte in onze gedachtewereld verminderen. Hebben we door dat we onze innerlijke kracht van vrede verliezen, doordat we steeds naar het doen en laten van anderen kijken en erover denken? Wanneer we vrede willen ervaren en willen bijdragen aan wereldvrede zullen we steeds weer naar onze eigen gedachten, gevoelens en handelingen moeten kijken en hierin allereerst verandering brengen. Onze gedachten zijn heel waardevol en de kwaliteit van onze gedachten vormt de basis voor onze innerlijke ervaring van vrede of van vredeloosheid.

Hoe kan ik nu ware innerlijke vrede ervaren?
• Besef dat je van oorsprong een vredevol spiritueel wezens bent, de levensenergie in het stoffelijk lichaam, die vele rollen speelt. Vrede is o;jnze eeuwige kwaliteit.
• Onze gedachten zijn heel waardevol. Waardeer daarom je eigen gedachten en gebruik ze constructief in plaats van destructief.
• Net als gedachten, zijn woorden en acties ook energieën, die ons innerlijk welzijn bepalen. Spreek daarom geen slechte woorden vanuit boosheid, jaloezie of afgunst, maar kies voor gunstige woorden en voer acties uit die bijdragen aan de vrede in jezelf en daardoor ook aan wereldvrede.

Gedachte - oefening voor Vrede
“ … Ik ben van oorsprong vredevol … vrede is mijn kernkwaliteit… vrede is de kernkwaliteit van elkeen.. . De Allerhoogste is de Oceaan van Vrede…Ik stel me open voor Zijn vrede en neem het in me op. … De Allerhoogste is de Schenker van vrede.  Ik ontvang de kracht van vrede van de Schenker van Vrede en ik deel vibraties van vrede met de wereld …Zijn kracht van vrede omringt de hele wereld met Vrede... OM SHANTI“

BRAHMA KUMARIS
Spirituele organisatie
pdf-icon.gif Celebrating_World_Peace.pdf                
Advertenties

Saturday 02 December
Friday 01 December
Thursday 30 November