Zinloze gepraat over nationaal- of zakenkabinet
16 Sep, 21:26
foto


Eens in de zoveel tijd staat er iemand in Suriname op om te pleiten voor een nationaal of zakenkabinet, zo ook deze week weer na de bekendmaking van TotalEnergies. Wat geen van de mensen die voor zo’n kabinet pleiten ons kunnen uitleggen is (1) waarom er plotseling deskundigheid of technocratie gevonden kan worden in Suriname en (2) wat is de garantie dat de zogeheten technocraten gaan leveren en wij dus ons lot in hun handen moeten leggen. Ik hoor al pijn kreten in de elite wijken want ik heb nu op vele tenen getrapt. Ik zal dit uitleggen.

Al 50 jaar is het land niet geholpen door die aanwezige technocraten in het land met de:
• bauxiet opbrengsten
• goud opbrengsten
• hout opbrengsten
Dus hoe zou ineens technocraten uit het niets getoverd worden in Suriname om land en volk te helpen met ontwikkeling omdat er olie is gevonden?

Veder nog 2 observaties:
1. Als men nu vindt dat Suriname alleen via een nationaal- of zakenkabinet geholpen kan worden dan is de impliciete aanname dat ook deze huidige regering niet deugt. Dus men geeft impliciet toe dat het beleid van deze regering geen ontwikkeling brengt en gaat brengen.

2. De technocraten van zo’n zakenkabinet gaat men rekruteren onder de sociale elite in Suriname en niet bij moesje of mai in de boities. Die technocraten zijn dus zo fideel en zo begaan met het lot van armoedig mai en moesje dat ze uit hun stoel gaan komen en hun mouwen gaan oprollen en hun hersenen gaan kraken voor land en volk.

Dan nu de hamvraag aan de pleiters voor een voor Suriname zinloze gedachte van zakenkabinet als oplossing: Waar zijn dan die zo begane en fidele sociale elite nu? Waarom komen zij nu niet naar voren en laten aan de regering weten dat ze het volk aan het verarmen zijn met hun verdwaalde politiek en beleid? Waarom delen ze nu niet ongevraagd hun visie met land en volk?

De aanname dat er Surinamers zijn die kundig zijn en dus via een zakenkabinet het land en volk met kundig beleid gaan helpen is net zo een lege gedachte als die van Santokhi die voor de verkiezingen zei “geef mij uw stem en ik geef u een prachtig land terug”. Iedereen nam het voor zoete koek aan omdat men leefde in een aanname dat hij een goede minister van justitie is geweest dus goede technocraat. 

Aan dit soort zinloze aannames beginnen wij niet weer want een paar andere illustraties, zonder personen te bespreken, geven meer inzicht daarin:
• Ramdin: ervaren diplomaat, op voorhand zeer kundige technocraat en kijk wat voor rotzooi hij heeft gemaakt met BIBIS
• Ori: onderwijskundige, nota bene prof, op voorhand een kundige technocraat voor onderwijs en kijk wat voor rotzooi hij uitkraait
• Achaibersingh: ervaren CEO uit het bedrijfsleven, op voorhand een kundige technocraat en kijk wat voor rotzooi hij heeft achtergelaten met Surfin, HPSG en andere zooi
• Levens: ervaren op ministerie van Onderwijs en ervaren minister, op voorhand een kundige technocraat en kijk wat voor rotzooi zij nu heeft achtergelaten
Dus waar is de garantie dat de technocraten van Suriname ineens het goed gaan doen voor land en volk? Dus voldoende bewijs van een ondoordacht sociaal mooiklinkend verhaal van zakenkabinet.

Een betere gedachte zou zijn als men zou pleiten voor kundige, meer inhoudelijke en dappere DNA leden en dappere, kundige en rechte ruggen bij het OM en de Rechterlijke Macht, kundige en technocratisch ingestelde Surinamers met rechte ruggen en sterkte knieën bij SER en Staatsraad.
Dit alles tezamen biedt een betere garantie voor controle op en sturing aan goed beleid en dus betere ontwikkeling van het land.

Aan de zere tenen de vraag: Waar bent u nu, waarom bent u zo stil? Waarom staat u nu niet op als u zo kundig bent, zo begaan bent met land en volk? Waar is uw visie nu?

Met 50 kundige begane technocraten zou Suriname al heel ver zijn. Waarom zijn nooit uit de sociale elite 50 technocraten met lef opgestaan om ongevraagd land en volk te voorzien met goed doordachte plannen en ideeën en om de politiek en regeringen scherp bij de les te houden? Nooit gebeurd! Sociale elite van Suriname trekt u zich dit aan. Stop met praatjes maken, stop voortaan met fatamorgana’s over zakenkabinet.

Hikmat Mahawat Khan
Advertenties

Saturday 30 September
Friday 29 September
Thursday 28 September