Column: Donkere wolken pakken zich samen
14 Sep, 00:59
foto
Donkere wolken pakken zich samen boven Natio.
Foto: pixabay.com


Donkere wolken pakken zich samen boven voetbalminnend Suriname. De nationale mannen voetbalselctie heeft uit de twee afgewerkte wedstrijden in de Nations League slechts één punt weten te vergaren. Tegen de eerste opponent werd ternauwernood een punt gered, terwijl de tweede wedstrijd ondanks verwoede pogingen, verloren ging. Door deze tegenvallende resultaten is plaatsing voor de felbegeerde Copa America, een brug te ver. Velen zien  de bui al hangen en spreken ook hun ernstige twijfels uit over een mogelijke plaatsing voor de volgende editie van het WK. Deze opvatting is te begrijpen, want als Natio (143e) niet in staat is om veel lager geplaatste landen (FIFA-ranking 172e en 174e) achter zich te laten, lijken overwinningen in de resterende wedstrijden, een lastige klus. Behalve van Grenada moet Natio zich ook zien te ontdoen van Haiti (87e), om handhaving in groep A te bewerkstelligen.

Gelukkig is er een gezegde in Suriname: a no fa’ alen blaka, na so a’e kon. Vrij vertaald betekent dat: het regent niet zo hard als de donkere wolken doen vermoeden. Het kan dus zijn dat het inderdaad regent, maar dat de verwachte krachtige bui uitblijft, omdat de wolken door de wind elders heen zijn gevoerd. In de gegeven situatie kan het inhouden dat bij ongewijzigde omstandigheden de ondergang niet zal uitblijven, maar indien het getij gekeerd wordt, het fiasco afgewend kan worden. De aanpak zal dus drastisch veranderd moeten worden om betere resultaten te bereiken, want zoals zaken nu lopen blijkt dat de verantwoordelijken niet op één lijn zijn.

Uit een vraaggesprek met een lokaal medium heeft de bondscoach laten doorschemeren dat het steeds vaker gebeurt dat gemaakte afspraken niet worden nagekomen. Dat is een vrij ernstige situatie, want als er spanningen zijn, zal het project dat veel potentie heeft, niet het gewenste resultaat opleveren. Men kan roepen dat Natio niet presteert en er steeds weer een andere selectie aantreedt, maar de feitelijke situatie is dat er geen oefenwedstrijden worden afgewerkt en de keuzeheer afhankelijk is van de bereidheid van de beschikbare professionals. Sommigen zijn zeer blessuregevoelig, anderen zitten zonder club, weer anderen zijn pas bij een nieuwe club en moeten zich daar nog inwerken. Recentelijk heeft één er zelfs de brui aan gegeven. Dit zijn allemaal weerstanden waar de staf mee geconfronteerd wordt en daar met kunst en vliegwerk een oplossing voor moet zien te vinden.

Het success van dit project waar partijen enthousiast aan begonnen zijn, staat en valt met het nakomen van gemaakte afspraken. Verder is het spelen van oefenwedstrijden van essentieel belang, zodat Winter weet welke opstelling het effectiefst is en wie hij het best kan inbrengen om het spel op een gewenste manier te beïnvloeden. Opgemerkt moet worden dat de gronden waarop spelers geselecteerd worden door dit trainersduo, niet gecommuniceerd zijn met alle actoren, waardoor het grotere publiek niet weet waar men aan toe is. Opvallend is dat ook spelers waarvan niet bekend is voor welke club ze uitkomen of al dan niet bij een club zijn aangesloten, worden opgeroepen. Wil men alle neuzen in een richting krijgen, dan is transparantie onontbeerlijk.

Mireille Hoepel
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July